Informacja o zapytaniu ofertowym, znak sprawy: OK-DROW-253-42/20

nt. "Wyłonienie wykonawcy do kompleksowej organizacji ogólnopolskiego konkursu dla mieszkańców wsi na najlepsze praktyki w tradycyjnej kulturze kulinarnej na obszarach wiejskich"
Termin: 18.11.2020r., godz. 10.00

Załączniki:
- Załacznik nr 1
- Załacznik nr 2
- Załacznik nr 3
- Załacznik nr 4
- Zapytanie ofertowe