Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym dot. Sukcesywna dostawa tonerów i tuszy do urządzeń drukujących znajdujących się na stanie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, znak postępowania: OK-DAG-253-15/18.

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym dot. Zakup, dostawa i ewentualny montaż mebli biurowych na potrzeby CDR O/Kraków - „etap II”, znak postępowania: OK-DAG-253-14/18. 

Zapytanie ofertowe dot. wykonania materiałów biurowo-promocyjnych (notesy, długopisy, teczki) na potrzeby działalności statutowej Oddziału - znak postępowania: 8/2018/ZPW. 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. Ośmiodniowy, tematyczny wyjazd studyjny do Czech, Niemiec, Austrii i Włoch w ramach projektu KSOW pt. „Europejskie przykłady porozumień rolników w zakresie sprzedaży bezpośredniej”.