Informacja o otwarciu ofert dot. Usługa przygotowania i realizacji 5-dniowego wyjazdu studyjnego do Niemiec i Holandii finansowanego w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2019 znak: DROW – 072-04/2018, OK-DROW-253-20/2018.

Załączniki: 

  1. Informacja z otwarcia ofert
  2. Oświadczenie – załącznik do Informacji z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej z ofert: 

- Zawiadomienie

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym dot. Sukcesywna dostawa tonerów i tuszy do urządzeń drukujących znajdujących się na stanie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, znak postępowania: OK-DAG-253-15/18.

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym dot. Zakup, dostawa i ewentualny montaż mebli biurowych na potrzeby CDR O/Kraków - „etap II”, znak postępowania: OK-DAG-253-14/18. 

Zapytanie ofertowe dot. wykonania materiałów biurowo-promocyjnych (notesy, długopisy, teczki) na potrzeby działalności statutowej Oddziału - znak postępowania: 8/2018/ZPW.