broszura

Podstawowe informacje na temat działalności spółdzielni socjalnych w Polsce
- broszura informacyjna 

Kraków 2015

Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie