W związku z decyzją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 czerwca 2017r. i związanych z nią ustanowień, zakazano  używania w nazwach produktów pochodzenia roślinnego, nazewnictwa zarezerwowanego dla produktów mlecznych. Dotyczy to stosowania w języku polskim nazw takich jak: mleko kokosowe, śmietanka kokosowa, masło orzechowe, masło kakaowe, masło migdałowe, mleko migdałowe. Wyjątkiem może być sytuacja, kiedy udowodnione zostanie, że towar istnieje na rynku minimum 30 lat. Polskie organy kontrolne będą miały obowiązek podejmowania odpowiednich czynności zmierzających do egzekwowania przestrzegania zakazu używania nazw przeznaczonych dla produktów pochodzenia mlecznego, również w odniesieniu do tych nazw.

 

Więcej informacji www.minrol.gov.pl