Ministerswo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje,że na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo (w zakładce: Co robimy - Informacje branżowe - Aktualności) umieszczono nowe, zaktualizowane wersje informacji dla rolników pt.:

- "Rolniczy handel detaliczny - informacje podstawowe";
- "Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego - wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności";
- "Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej".

Informacje zostały zaktualizowane w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2019 r. przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedazy żywności przez rolników do sklepów i restauracji (Dz. U. poz. 2242) oraz ustawy z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywinia (Dz. u. poz. 2136).

www.gov.pl/web/rolnictwo/