w dniu 18 czerwca 2020 roku Centrum Doradztwa Rolniczego Odział w Radomiu wspólnie z Departamentem Bezpieczeństwa Hodowli i Produkcji Zwierzęcej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównym Inspektoratem Weterynarii organizuje szkolenie informacyjne dotyczące prowadzenia działalności produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw.

Szkolenie adresowane jest do doradców rolnych, rolników oraz przedstawicieli instytucji okołorolniczych zainteresowanych tą problematyką. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym szkolenie będzie realizowane w formie webinarium. Aby wziąć udział w szkoleniu uczestnik powinien posiadać dostęp do komputera oraz stałe łącze internetowe.

Prelegentami na szkoleniu będą przedstawiciele MRiRW i GIW którzy przedstawią zagadnienia obejmujące wymagania weterynaryjne, wymagania w zakresie kwalifikacji osób uprawnionych do uboju oraz dobrostanu w rzeźniach uruchamianych na terenie gospodarstw. Celem szkolenia jest również przekazanie uregulowań prawnych obejmujących aspekty prawa podatkowego jakie będą obowiązywać podmioty przy zakładaniu tej działalności.

Rozpoczęcie szkolenia nastąpi o godzinie 10.00. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zasady uczestnictwa w szkoleniu dostępne są tutaj

 

źródło: https://www.cdr.gov.pl/