Produkty rolno-spożywcze wyprodukowane w gospodarstwie rolnym mogą być zbywane, w zależności od zakresu i skali produkcji i dystrybucji, w ramach:

  • Rolniczego handlu detalicznego – produkty roślinne i zwierzęce przetworzone
    i nieprzetworzone (ułatwione zasady od 1 stycznia 2017 r.);
  • Sprzedaży bezpośredniej – produkty zwierzęce nieprzetworzone;
  • Dostaw bezpośrednich – produkty roślinne nieprzetworzone;
  • Działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej – produkty zwierzęce przetworzone;

Warunkiem rozpoczęcia sprzedaży jest spełnianie określonych wymogów weterynaryjnych, sanitarno-higienicznych, prawa gospodarczego i podatkowego. Ich przestrzeganie należy rozpatrywać w zależności od zakresu i formy działalności. Jedną z istotniejszych kwestii jest obowiązek rejestracji zakładów wprowadzających żywność do obrotu.

Wniosek o wpis do rejestru składa się do:

  • organów Inspekcji Sanitarnej – w przypadku produktów pochodzenia niezwierzęcego;
  • organów Inspekcji Weterynaryjnej – w przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego (żywności złożonej).

Należy również pamiętać, że produkcja i sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego w formie działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej oraz sprzedaży bezpośredniej wymaga uprzedniego zatwierdzenia projektu technologicznego zakładu u właściwego powiatowego lekarza weterynarii. Z tego obowiązku zwolniona jest działalność prowadzona w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Formy działalności w zakresie prowadzenia produkcji i zbytu żywności produkowanej w gospodarstwie rolnym pdf