Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 18 – 19 lutego 2014 r. szkolenie pod tytułem „Myślenie projektowe zgodne z założeniami nowego okresu programowania”. 

Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy nowozatrudnionych doradców lub o krótkim stażu pracy zatrudnionych w ośrodkach doradztwa rolniczego. Do udziału w warsztatach wystarczy znajomość zakresu działalności ODR i ogólna wiedza z zakresu  rozwoju obszarów wiejskich.

Głównym celem warsztatów jest przekazanie uczestnikom szkolenia podstawowej wiedzy w zakresie myślenia projektowego, roli komunikacji w tym obszarze oraz nabycie umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych i lokalnych za pomocą projektów.

Wiedza ta zostanie przekazana w kontekście głównych celów i priorytetów nowej perspektywy finansowej ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w ramach PROW 2014 – 2020. Udział w warsztatach pozwoli uczestniczącym w nich doradcom dobrze przygotować się do aktywnego uczestnictwa w pracach zespołów projektowych oraz skutecznego aplikowania o wsparcie w nowej perspektywie finansowej.

Tematyka warsztatów obejmuje:

1.    Założenia nowej perspektywie finansowej ze szczególnym uwzględnieniem PROW 2014 - 2020

2.    Środki wsparcia dla przyjętych priorytetów i celów szczegółowych PROW 2014 – 2020

3.    Rola i znaczenie komunikacji oraz budowa współpracy w zespole projektowym.

4.    Wprowadzenie do myślenia projektowego – wykład z elementami warsztatowymi

5.    Myślenie warsztatowe w praktyce, czyli jak przygotować dobry projekt – zajęcia warsztatowe

6.    Źródła sukcesów i porażek przy tworzeniu i realizacji projektów.

Doradców zainteresowanych udziałem w niniejszym szkoleniu, prosimy o przesłanie wypełnionych Kart zgłoszenia uczestnictwa i Informacji o uczestniku w terminie do 10 lutego 2014 roku.

Warunkiem uzyskania Zaświadczenia o uczestniczeniu w szkoleniu, jest czynny udział w warsztatach, których efektem będzie przygotowane fiszki projektowej.

Kartę zgłoszenia oraz informację o uczestniku (w załączniku) prosimy przesłać mailem (skan) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , pod nr fax: 12 424 05 05 lub pocztą tradycyjną na adres CDR O/Kraków.

Koszt udziału w warsztatach wynosi 180 zł brutto od osoby. Istnieje możliwość skorzystania z dodatkowego noclegu w przeddzień szkolenia w cenie 60 zł/osobę. Opłata dotyczy jedynie części socjalnej szkolenia (zakwaterowanie, wyżywienie, serwis kawowy). Część merytoryczna jest bezpłatna.

Osoby do kontaktu:

  • w sprawach merytorycznych szkolenia:

Karolina Boba - Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 12 424 05 21; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • w sprawach organizacji i rekrutacji:

Grzegorz Dziedzic- Zespół Metodyki, Doskonalenia Zawodowego i Kontroli Doradztwa Rolniczego, tel. 12 424 05 06; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

W załączeniu: