Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na 3-dniowe szkolenie na temat: "Organizacje pozarządowe jako instytucje wspierające rozwój obszarów wiejskich. Prawno-organizacyjne aspekty funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń – organizacja, dokumentacja, odpowiedzialność". Szkolenie odbędzie się w dniach 26-28 maja 2014 r. w siedzibie CDR Oddział w Krakowie przy ul. Meiselsa 1.

Szkolenie skierowane jest do doradców rolnych zatrudnionych w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, którzy współpracują z organizacjami pozarządowymi działającymi na obszarach wiejskich, w tym m.in. Kołami Gospodyń Wiejskich, lokalnymi grupami działania, stowarzyszeniami i fundacjami. Szkolenie kierujemy też do przedstawicieli lokalnych grup działania i innych organizacji pozarządowych  zainteresowanych tematyką przedsiębiorczości społecznej. Organizacje te wpisują się w nurt ekonomii społecznej, w której upatruje się szanse rozwoju lokalnego.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień organizacyjno-prawnych dotyczących powstawania i funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji. Są to najczęściej spotykane formy prawne podmiotów ekonomii społecznej działające na obszarach wiejskich.
Program szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu:

  • zakładania organizacji pozarządowej,
  • obowiązków sprawozdawczych w organizacji,
  • prawidłowego przygotowania i aktualizacji dokumentów konstytuujących działalność NGO (statutu),
  • prowadzenia dokumentacji, 
  • wolontariatu,
  • odpowiedzialności członków zarządu i organów kontroli w organizacji. 
  • działalności „zarobkowej” przez podmioty  ekonomii społecznej (stowarzyszenia i fundacje) działające w środowisku wiejskim,
  • a także możliwościom wsparcia przedsiębiorczości (ekonomii) społecznej w nowym okresie programowania 2014-2020.

Opracowany program zajęć pozwoli uczestnikom uzyskać niezbędną wiedzę i umiejętności podnoszące współpracę i jakość świadczonych usług doradczych na rzecz wiejskich organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych.
Szkolenie stanowi kontynuację wcześniejszych spotkań z zakresu przedsiębiorczości społecznej. Dlatego do udziału w szkoleniu szczególnie zapraszamy doradców rolnych, którzy uczestniczyli we wcześniejszych spotkaniach z tej tematyki, jak również wszystkich którzy chcą uzyskać lub pogłębić wiedzę w tym zakresie. 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przesłanie formularzy zgłoszeniowych, w tym: Karty zgłoszenia uczestnictwa  oraz Informacji o uczestniku (do pobrania poniżej) pocztą elektroniczną (skan) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod nr faxu: 12 424 05 05 lub pocztą tradycyjną na adres: Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie, ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków – do dnia 15 maja 2014 r.
O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia, a w przypadku dużej liczby chętnych, kolejność zgłoszeń.


Koszty udziału w szkoleniu:

  • Pracownicy WODR – 322,60 zł netto (brutto) od osoby (dla osób, które w Karcie Zgłoszenia Uczestnictwa posiadają podpisane Oświadczenie dla celów VAT koszt netto szkolenia jest równy kosztowi brutto szkolenia. Osoby bez podpisanego ww. Oświadczenia pokrywają koszty szkolenia powiększone o wartość podatku VAT tj. 373,78 zł brutto). Opłata dotyczy jedynie części socjalnej szkolenia (zakwaterowanie, wyżywienie, serwis kawowy). Część dydaktyczna jest bezpłatna.

 

  • Pozostałe osoby - 492,60 zł netto (tj. 582,88 brutto) od osoby - w cenie zawarte są dodatkowo koszty dydaktyczne (wykładowcy + materiały szkoleniowe).


Specyfikacja kosztów szkolenia dla innych podmiotów niż WODR i Izby Rolnicze (za 1 osobę):

Lp. Wyszczególnienie Koszt netto w zł VAT Koszt brutto w zł
1. Zakwaterowanie uczestników w ośrodku szkoleniowym CDR w Krakowie 160,00 23% 196,80
2. Wyżywienie 151,00 8% 163,08
3. Serwis kawowy (5 podań x 10 zł) 50,00 23% 61,50
4. Dydaktyka 130,00 23% 159,90
Koszty bezpośrednie ogółem: 491,00   581,28
Opłata miejscowa: 1,60   1,60
Łączny koszt szkolenia netto: 492,60   582,88Należność za udział w szkoleniu należy przekazać na konto:  BGK O/Kraków
53 1130 1150 0012 1244 9920 0004 przed terminem szkolenia lub zgodnie z otrzymanym rachunkiem po zakończeniu szkolenia.

Informacje w sprawie rekrutacji:
Sylwia Filas
Zespół Metodyki, Doskonalenia Zawodowego i Kontroli Doradztwa Rolniczego
tel. 12 424 05 54, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Opieka merytoryczna nad szkoleniem:
Marta Starmach
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel. 12 424 05 09, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Do pobrania:

Harmonogram
Karta zgłoszenia uczestnictwa z oświadczeniem
Karta zgłoszenia uczestnictwa bez oświadczenia
Informacja o uczestniku