mikrofon

DOSTPNE WOLNE MIEJSCA!!!

Jak napisać ulotkę, aby nie wyrzucono jej do kosza? Jak przygotować plakat? Zorganizować spotkanie z mieszkańcami? Stoisko, punkt informacyjny, konferencję czy festyn? Jak współpracować z dziennikarzami i komunikować się z mediami? W co warto zainwestować i kiedy? Jak zaistnieć w przestrzeni internetowej i w mediach społecznościowych? Na wszystkie te i wiele innych pytań odpowie szkolenie na temat sposobów skutecznego komunikowania Lokalnych Grup Działania z otoczeniem..

W związku z koniecznością pisania nowych Lokalnych Strategii Rozwoju, której ważnym elementem będzie plan komunikacyjny, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie przygotowało szkolenie pod tytułem: „Techniki komunikacji społecznej organizacji pozarządowej. Public Relations dla Lokalnych Grup Działania"

Szkolenie to adresowane jest dla przedstawicieli lokalnych grup działania, lokalnych grup rybackich, przedstawicieli samorządów terytorialnych, instytucji kultury, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych. Odbędzie się ono w dniach 27-29.04.2015 r. w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków.

 

Zaprazamy do zapoznania się z numerem e-biuletynu "Przedsiębiorczość wiejska".

leader2007 2013mZapraszamy do zapoznania się z treścią pierwszego w tym roku numeru kwartalnika LEADERnewsletter skierowanego do Doradców rolnych z ośrodków doradztwa rolniczego, jak i do przedstawicieli lokalnych grup działania z całej Polski. W numerze między innymi o podejściu LEADER w okresie programowania 2014-2020, zachowaniach obywatelskich i inkubatorze kuchennym -zobacz LEADERnewsletter.

 
W dniach 17 kwietnia 2015 roku Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje jednodniowe seminarium pt. "Zmiany w programie rolnośrodowiskowym dla beneficjentów działania w ramach PROW 2007-2013 oraz zasady realizacji nowych działań rolno-środowiskowo-klimatycznych w ramach PROW 2014-2020".

Kobieta Generałem Wsi!

Ale Koło kręci się wesoło…

W dniach   27-29 marca br. dobiegło końca ostatnie, już X seminarium, pt. "Rola aktywności kobiet i kobiecych organizacji pozarządowych w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich" realizowane przez CDR o/Kraków w ramach projektu „Babiniec” – forum wymiany dobrych praktyk organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich.

Kobiety Gotują Wspaniale

Hasło to przyświecało uczestnikom IX spotkania kobiet aktywnych „Babiniec” zrealizowanego w ramach seminarium pn.: "Rola aktywności kobiet i kobiecych organizacji pozarządowych w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich". Seminariumrealizowane było w dniach 25 - 27 marca 2015 roku w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w ramach projektu „Babiniec" – forum wymiany dobrych praktyk organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich.

Kobiety „Gotują” Wyzwania!

„Boso, ale w ostrogach”... tak określiła siebie jedna z uczestniczek VIII już seminarium  pt.: "Rola aktywności kobiet i kobiecych organizacji pozarządowych w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich" w ramach projektu „Babiniec” – forum wymiany dobrych praktyk organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich, realizowanego ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie przygotował i zrealizował 80 szkoleń w ramach 5 cykli tematycznych, we wszystkich 16 województwach zgodnie z przedłożonym Zlecającemu terminarzem i harmonogramami przygotowanymi dla każdego modułu oddzielnie.

 

 

 

Giełda odbędzie się w dniach 25-26 kwietnia 2015 r., podobnie jak w poprzednich latach na terenie Kampusu Uniwersytetu Rolniczego przy al. 29 Listopada 46-54 w Krakowie. Równocześnie w tym terminie odbywać się będą Targi Ogrodnicze przed budynkiem Wydziału Ogrodniczego.

Kobiety! Głowy Wysoko

Sławka wie jak!

Zorganizuje, zarządzi. Od lat działa i uczestniczy w życiu KGW. Wystarczy, że powoła Zespół do „zadań specjalnych”, czyli upartą Hankę i kłótliwą Kaśkę, a one  wszystko u wójta załatwią. Okazuje się, że wady można przekuć w zalety, natomiast zalety potrafią być uciążliwe. Zbyt długa cierpliwość, przeradza się w spolegliwość a dokładność w pedantyczność.  Z kolei niepewność, wiąże się z ostrożnością a łatwowierność może być postrzegana w pozytywnych barwach. Ta różnorodność cech często wywołuje w grupie waśnie i spory, którymi należy mądrze zarządzać. Jest to zadanie dla liderki, która jak burza natychmiast i bezpośrednio zadziała w tym meteorologicznym zwierzyńcu, pełnym lekkich wiatrów, odpływów i przypływów, gwałtownych ulew, które pośród skał pokrytych różami nad którymi latają pszczoły, szaleją z lwami, kotami, myszami, psami, małpami i tchórzami. 

Kreatywność Godność Wszechstronność

Seminarium pn.: "Rola aktywności kobiet i kobiecych organizacji pozarządowych w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich" realizowane było w dniach 18 - 20 marca 2015 roku w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w ramach projektu „Babiniec" – forum wymiany dobrych praktyk organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich.

Komitet Gminnej Współpracy 

    To jeden z pomysłów na rozwinięcie skrótu KGW, które zaproponowały uczestniczki piątego seminarium (realizowanego w dniach 16-18 marca bieżącego roku) w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w ramach projektu „Babiniec" – forum wymiany dobrych praktyk organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach  8-9.04.2015 dwudniowe szkolenie pt. "Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW 2014-2020". Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się doradztwem w ramach dopłat bezpośrednich. Celem szkolenia jest doskonalenie zawodowe doradców dotyczące sprawnego wypełniania wniosków w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz zapoznanie się z nową aplikacją e-Wniosku.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniu 26 marca br. szkolenie "Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW 2014-2020". Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się doradztwem w ramach dopłat bezpośrednich. Celem szkolenia jest doskonalenie zawodowe doradców dotyczące sprawnego wypełniania wniosków w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz zapoznanie się z nową aplikacją e-Wniosku.

Kobiety Gwardią na Wiejską!

„Szogun", „mrówka", „świder",.. byli uczestnikami IV seminarium pt.: "Rola aktywności kobiet i kobiecych organizacji pozarządowych w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich" w ramach projektu „Babiniec" – forum wymiany dobrych praktyk organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich, realizowanego ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Seminarium odbyło się w dniach 13-15 marca 2015 r. w CDR O/Kraków.

Kobieta Gwarancją Wygranej!

„Kto zabrał ławeczki z malw?"

Tym pytaniem zakończyło się trzecie z kolei seminarium zatytułowane "Rola aktywności kobiet i kobiecych organizacji pozarządowych w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich" w ramach projektu „Babiniec".