Zapytanie ofertowe dot. Sukcesywna dostawa materiałów biurowych na potrzeby Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, znak: OK-253-DAG-16/2018.

Załączniki do pobrania: 

- Zapytanie ofertowe

- Umowa 

- Oświadczenie wykonawcy 

- Formularz ofertowy 

- Zestawienie ilościowo-jakościowe