Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zakończyło realizację operacji „Produkcja i sprzedaż żywności z gospodarstwa w warunkach zagrożenia epidemiologicznego”. Efektem operacji realizowanej   w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 jest między innymi broszura informacyjna dla producentów żywności.

Działalność z zakresu produkcji i sprzedaży żywności w warunkach podwyższonego ryzyka wystąpienia zagrożenia wymaga podjęcia i wdrożenia działań na rzecz przeciwdziałania skutkom kryzysu w obrocie rynkowym żywnością wywołanego pandemią. Przy produkcji żywności oraz jej sprzedaży należy zwrócić szczególną uwagę na uczciwe stosowanie przepisów prawa i norm technologicznych w celu budowania zaufania pomiędzy poszczególnymi uczestnikami łańcucha żywnościowego.

Zrealizowana operacja jest odpowiedzią na potrzeby producentów, jak również oczekiwania konsumentów dotyczące możliwości prowadzenia produkcji żywności w małej skali i jej sprzedaży bezpośrednio z gospodarstwa oraz wymagań dotyczących dostosowania produkcji i kanałów dystrybucji żywności do oczekiwań i zmian w postawach i zachowaniach konsumentów spowodowanych nowymi warunkami funkcjonowania w okresie pandemii COVID-19.

Celem zrealizowanych w ramach operacji zadań jest podniesienie poziomu wiedzy w zakresie organizacji sprzedaży żywności wytwarzanej przez producentów rolnych, upowszechnienie informacji w zakresie zmian i tworzenia nowych kanałów dystrybucji żywności umożliwiających konsumentom zakup jej w gospodarstwach rolnych i małych zakładach przetwórczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią broszury osoby zainteresowane prowadzeniem działalności produkcji żywności oraz przedstawicieli instytucji zainteresowanych rozwojem krótkich łańcuchów dostaw żywności na obszarach wiejskich.

Do pobrania: Broszura – Funkcjonowanie krótkich łańcuchów dostaw żywności w okresie zagrożenia epidemicznego

Więcej informacji o projekcie: tutaj


Źródło: https://www.cdr.gov.pl/