Od 30 marca do 29 kwietnia 2018 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" z PROW 2014-2020. Pomoc skierowana jest do mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, które zajmują się m.in. przetwórstwem, wytwarzaniem, przechowywaniem, magazynowaniem lub sprzedażą produktów rolnych. Wnioski należy składać w oddziałach regionalnych ARiMR.

Lista rodzajów działalności, które objęte są takim wsparciem, obejmuje 25 pozycji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) - otwórz pełną listę. Pomoc można także otrzymać na przetwarzanie roślin na cele energetyczne. Jednym z warunków otrzymania wsparcia jest zawarcie przez przetwórcę co najmniej trzyletnich umów z producentami rolnymi, grupami lub organizacjami producentów ich związkami czy zrzeszeniami lub podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne, na dostawę minimum połowy surowca do produkcji lub sprzedaży hurtowej.  

Więcej informacji na temat warunków udzielania pomocy [tutaj]