Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 26-28marca 2014 roku szkolenie dla Lokalnych Grup Rybackich i Lokalnych Grup Działania na temat: „Podstawy wiedzy z zakresu prowadzenia badań na obszarze, opracowania i wykorzystania wyników, do podnoszenia jakości zarządzania planem strategicznym rozwoju obszaru”.

Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy poszerzający wiedzę i umiejętności z zakresu metodologii badawczej, w tym metod i technik badawczych w badaniach społecznych,  doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu budowy i użycia narzędzi do prowadzenia badań, opracowania wyników badań, uogólniania i formułowania wniosków oraz rekomendacji, a także umiejętności w zakresie wykorzystania wyników badań w procesie budowy oddolnych zintegrowanych strategii rozwoju obszaru. Program szkolenia będzie realizowany poprzez wykłady i zajęcia warsztatowe.

Organizatorzy zakładają, że dla uczestników szkolenia poza wskazaniem roli badań w zarządzaniu strategicznym, ważnym elementem ich pracy będzie posiadanie wiedzy oraz umiejętności w zakresie metodyki prowadzenia badań społecznych, definiowania założeń badawczych, doboru próby do badań, oraz podstawowych technik badawczych.

Zajęcia warsztatowe pozwolą w sposób praktyczny przygotować i przeprowadzić badania oraz opracować wyniki tych badań wraz z ich interpretacją w oparciu o przypadki studialne.

Integralną częścią informacji o organizowanym szkoleniu warsztatowym jest szczegółowy program (w załączeniu), który pozwoli Państwu poznać zakres tematyczny poszczególnych zajęć.
Niezależnie oferujemy możliwość skorzystania z usługi noclegowej i wyżywienia w budynku CDR O/Kraków, ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków.

Koszt usługi szkoleniowej, na który składają się koszty dydaktyczne, serwis kawowy oraz materiały szkoleniowe wynosi 505,00 zł netto (621,15 zł brutto).

Koszt wyżywienia i noclegów w budynku CDR O/Kraków wynosi 335,00 zł netto  (361,80 zł brutto) + opłata miejscowa 1,60 zł.
Łączny koszt obu usług wynosi 840,00 zł netto (982,95 zł brutto) + opłata miejscowa 1,60.

Uwaga:
Szkolenie będzie mogło być zrealizowane w przypadku, kiedy chęć uczestnictwa w nim wyrazi co najmniej 25 osób. W związku z powyższym zwracamy się do tych z Państwa, którzy są zainteresowani szkoleniem z serdeczną prośbą o przesłanie wypełnionych kart uczestnictwa w szkoleniu w terminie do 17 marca 2014 roku.
Po upływie tego terminu (w dniach 20-21 marca2014) wszystkim zgłoszonym do udziału w szkoleniu potwierdzimy drogą e-mail aktualność naszej oferty oraz podamy numer konta na które po zrealizowanym szkoleniu należy dokonać wpłaty należności za szkolenie.

Z uwagi na planowany sposób prowadzenia zajęć wypełniona przez uczestników ankieta będzie pomocna w realizacji warsztatów.
Zajęcia realizowane będą w CDR O/Kraków; ul Meiselsa 1; Kraków.

Kartę zgłoszenia oraz informację o uczestniku (do pobrania poniżej) prosimy przesłać pod nr faxu: 12 424 05 05 lub mailem (skan) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjnąna adres CDR Oddział w Krakowie;  ul. Meiselsa 1; 31-063 Kraków do 17 marca2014 r.

Osoby do kontaktu:
- w sprawie organizacji i rekrutacji:

Jadwiga Nowakowska – Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel. 12 424 05 25; e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- w sprawach merytorycznych szkolenia:

dr. Leszek Leśniak – Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel. 12 424 05 03; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do pobrania:
•  szczegółowy program szkolenia
•  karta zgłoszenia uczestnictwa
•  informacja o uczestniku
•  ankieta uczestnika szkolenia