Informacja o wyniku postepowania dot. znak sprawy: OK-DAG-253/23/20 nt.” Świadczenie usług cateringowych dla Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie

Informacja o zapytaniu ofertowym na świadczenie usług cateringowych dla CDR O/Kraków:

Informacji z otwarcia ofert, nazwa postępowania: Kompleksowe przygotowanie i realizacja wyjazdu studyjnego do Danii i Szwecji w ramach projektu KSOW p.t. „Przestrzeń przyjazna przyrodzie - współczesne trendy w procesie zarządzania obszarami wiejskimi”. Nr postępowania: OK-DROW-253-1-42/2019

Informacja o unieważnieniu postępowania, znak sprawy: OK-DROW-072-4/19, OK-DROW-253-19/2019, Tytuł postępowania: Kompleksowe przygotowanie i realizacja wyjazdu studyjnego do Włoch w ramach projektu KSOW pt. „Produkty lokalne w systemach jakości żywności i krótkich łańcuchach dostaw na przykładzie Włoch”