Informacja o unieważnieniu postępowania, znak sprawy: OK-DROW-072-4/19, OK-DROW-253-19/2019, Tytuł postępowania: Kompleksowe przygotowanie i realizacja wyjazdu studyjnego do Włoch w ramach projektu KSOW pt. „Produkty lokalne w systemach jakości żywności i krótkich łańcuchach dostaw na przykładzie Włoch”

Tytuł postępowania: „Usługa zakwaterowania, wyżywienia oraz wynajmu sal konferencyjnych”
Nr postępowania: OK-DROW-078-20/2019

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. "Kompleksowe przygotowanie i realizacja wyjazdu do Włoch w ramach projektu KSOW pt. „Produkty lokalne w systemach jakości żywności i krótkich łańcuchach dostaw na przykładzie Włoch ” Nr postępowania:OK-DROW-072-4/19, OK-DROW-253-16/2019

 Informacji o wyniku postępowania, znak sprawy: OK-DAG-252/49/04/2019 nt.” Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych na potrzeby CDR w Brwinowie Oddział w Krakow

Informacja o zapytaniu ofertowym; znak sprawy: OK-DAG-252/05/01/2019 nt.” Świadczenie usług pralniczych dla CDR O/Kraków”.