wtorek, 17 wrzesień 2019
A+ R A-

Projekty

PROJEKTY KSOW

Lista operacji

Lista operacji realizowanych przez CDR O/Kraków w ramach Planu Operacyjnego KSOW 2018 – 2019 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

„Gospodarstwa rodzinne wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju”
„Europejskie przykłady porozumień rolników w zakresie sprzedaży bezpośredniej"
„Wykorzystanie lokalnych zasobów naturalnych oraz tradycji w funkcjonowaniu gospodarstw rolnych krajów Europy Wschodniej"
„Zielona przedsiębiorczość - przyszłość polskiej wsi"
„Gospodarstwo opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich –– wyjazd studyjny"

 


ksow2018mlp
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie realizowało od 1 czerwca do 31 października 2017 projekt pn. „Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
W trakcie projektu zorganizowano 16 seminariów wojewódzkich, w czasie których interesariusze procesu tworzenia gospodarstw opiekuńczych mieli okazję zapoznać się z koncepcją ich rozwoju w Polsce. Głównym celem seminariów była wymiana wiedzy. Równie istotna, co prezentacja wspomnianej koncepcji była otwarta dyskusja pozwalająca na skorzystanie z doświadczenia osób, które na co dzień zajmują się kwestią zapewnienia opieki na poziomie lokalnym i regionalnym. Łącznie na spotkaniach goszczono ponad 500 osób.
Efektem wymiany wiedzy są dwie publikacje: raport z przeprowadzonych badań oraz opracowanie pt. „Działania na rzecz rozwoju gospodarstw opiekuńczych w Polsce na poziomie regionalnym i lokalnym”. Zapraszamy do lektury.

slogan ue 3

Gospodarstwa opiekuńcze – budowanie sieci współpracy

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie zrealizowało projekt pn. „Gospodarstwa opiekuńcze – budowanie sieci współpracy” w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich we współpracy z wszystkimi Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. W projekcie zaplanowano trzydniowe szkolenie dla doradców w CDR O/Kraków oraz po 3 spotkania informacyjno-szkoleniowe dla rolników i członków ich rodzin zainteresowanych podjęciem działalności opiekuńczej w swoich gospodarstwach rolnych w każdym województwie (razem 48 spotkań).

 

header bg SIRok

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Odział w Krakowie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi