czwartek, 20 czerwiec 2024
A+ R A-

Finansowanie

Sposób finansowania gospodarstwa opiekuńczego zależy od formy prawnej, w jakiej to gospodarstwo będzie funkcjonować. Gospodarstwo opiekuńcze będące podmiotem ekonomii społecznej może korzystać z ścieżki finansowania w systemie pomocy społecznej. Gospodarstwo opiekuńcze prowadzące działalność gospodarczą będzie musiało w większym stopniu finansować się we własnym zakresie.

Dostępne obecnie programy finansowania:

  • Wieloletni Program Rządowy Senior +

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,8642,ruszyl-senior.html

  • Rządowy Program Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014-2020  

https://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/rzadowy-program-asos/

  • Inkubatory Innowacji Społecznych finansowane w ramach Po Wer

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/23950/Zaktualizowana_lista_projektow_wybranych_do_dofinansowania_5_08_2016.pdf

http://e.org.pl/zyjemy-dluzej-zyjmy-lepiej-zglos-swoj-pomysl-w-konkursie-wygraj-dotacje-i-testuj-go-razem-z-nami/

http://inkubatorwielkichjutra.pl/

http://www.rops.krakow.pl/lewa/malopolski-inkubator-innowacji-spolecznych-25/o-projekcie-96.html

http://rops.poznan.pl/nasze-projekty/przepis-na-wielkopolska-innowacje-spoleczna-uslugi-opiekuncze-dla-osob-zaleznych/

http://chcemypracowac.umradom.pl/

  • Regionalne Programy Operacyjne  

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wszystkie-serwisy-programow/

  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”)

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020.html

header bg SIRok

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Odział w Krakowie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi