czwartek, 20 czerwiec 2024
A+ R A-

Tworzenie gospodarstw opiekuńczych zgodnie z obowiązującym prawem

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie prowadzi działania na rzecz stworzenia ram prawnych, które ułatwią tworzenie gospodarstw opiekuńczych. Działania te podejmowane są między innymi w ramach projektu GROWID, który jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt realizowany jest przez konsorcjum, w skład którego oprócz CDR O/Kraków wchodzą Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

Czytaj więcej: Tworzenie gospodarstw opiekuńczych zgodnie z obowiązującym prawem

Realizacja projektu pn. „Gospodarstwo opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich –– wyjazd studyjny”

W wyjeździe studyjnym uczestniczyło 20 osób, w tym: przedstawiciele partnerów projektu, pracownicy lokalnych grup działania, ośrodków pomocy społecznej oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, a także mieszkańcy obszarów wiejskich z terenu małopolski.

Czytaj więcej: Realizacja projektu pn. „Gospodarstwo opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich –– wyjazd studyjny”

Gospodarstwo opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich – wyjazd studyjny

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w roku 2018 będzie realizowało projekt pt.: "Gospodarstwo opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich – wyjazd studyjny". Obejmuje on swym zakresem zorganizowanie pięciodniowego wyjazdu studyjnego do Holandii i Niemiec. Celem projektu jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu idei gospodarstwa opiekuńczego na obszarach wiejskich poprzez udział 20 osób w wyjeździe studyjnym do wybranych gospodarstw opiekuńczych na obszarach wiejskich w Niemczech i Holandii w III kwartale 2018 r. oraz upowszechnienie informacji o efektach wyjazdu wśród osób wdrażających inicjatywy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Czytaj więcej: Gospodarstwo opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich – wyjazd studyjny

Szkolenie e-learningowe pn. "Gospodarstwa opiekuńcze – nowe wyzwanie dla obszarów wiejskich”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „Gospodarstwa opiekuńcze – nowe wyzwanie dla obszarów wiejskich” w terminie od 15.02.2018 r. do 15.03.2018 r. w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.edu.pl oraz tematyczne materiały szkoleniowe udostępnione na platformie wyłącznie zalogowanym uczestnikom.

Czytaj więcej: Szkolenie e-learningowe pn. "Gospodarstwa opiekuńcze – nowe wyzwanie dla obszarów wiejskich”

header bg SIRok

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Odział w Krakowie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi