sobota, 20 październik 2018
A+ R A-

Gospodarstwo opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich – wyjazd studyjny

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w roku 2018 będzie realizowało projekt pt.: "Gospodarstwo opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich – wyjazd studyjny". Obejmuje on swym zakresem zorganizowanie pięciodniowego wyjazdu studyjnego do Holandii i Niemiec. Celem projektu jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu idei gospodarstwa opiekuńczego na obszarach wiejskich poprzez udział 20 osób w wyjeździe studyjnym do wybranych gospodarstw opiekuńczych na obszarach wiejskich w Niemczech i Holandii w III kwartale 2018 r. oraz upowszechnienie informacji o efektach wyjazdu wśród osób wdrażających inicjatywy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Czytaj więcej: Gospodarstwo opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich – wyjazd studyjny

Szkolenie e-learningowe pn. "Gospodarstwa opiekuńcze – nowe wyzwanie dla obszarów wiejskich”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „Gospodarstwa opiekuńcze – nowe wyzwanie dla obszarów wiejskich” w terminie od 15.02.2018 r. do 15.03.2018 r. w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.edu.pl oraz tematyczne materiały szkoleniowe udostępnione na platformie wyłącznie zalogowanym uczestnikom.

Czytaj więcej: Szkolenie e-learningowe pn. "Gospodarstwa opiekuńcze – nowe wyzwanie dla obszarów wiejskich”

Gospodarstwa opiekuńcze - nowe publikacje

Zachęcamy do zapoznania się z efektami realizacji projektu „Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich”. W zakładce „Publikacje” umieszczone zostały nowe publikacje: raport „Diagnoza potencjału samorządów do podjęcia działań na rzecz wdrożenia koncepcji gospodarstw opiekuńczych w Polsce. Raport z badań” oraz broszura „Działania na rzecz rozwoju gospodarstw opiekuńczych w Polsce na poziomie regionalnym i lokalnym”.

Czytaj więcej: Gospodarstwa opiekuńcze - nowe publikacje

Gospodarstwa opiekuńcze, czyli innowacyjne połączenie rolnictwa wielofunkcyjnego ze świadczeniem usług społecznych

Projekt „Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich” realizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie wchodzi w decydują fazę. W dniach od 4 września do 11 października 2017 zorganizowano 16 seminariów wojewódzkich, w czasie których interesariusze procesu tworzenia gospodarstw opiekuńczych mieli okazję zapoznać się z koncepcją ich rozwoju w Polsce.

Czytaj więcej: Gospodarstwa opiekuńcze, czyli innowacyjne połączenie rolnictwa wielofunkcyjnego ze świadczeniem...

header bg SIRok

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Odział w Krakowie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi