środa, 17 kwiecień 2024
A+ R A-

Gospodarstwo opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich – wyjazd studyjny

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w roku 2018 będzie realizowało projekt pt.: "Gospodarstwo opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich – wyjazd studyjny". Obejmuje on swym zakresem zorganizowanie pięciodniowego wyjazdu studyjnego do Holandii i Niemiec. Celem projektu jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu idei gospodarstwa opiekuńczego na obszarach wiejskich poprzez udział 20 osób w wyjeździe studyjnym do wybranych gospodarstw opiekuńczych na obszarach wiejskich w Niemczech i Holandii w III kwartale 2018 r. oraz upowszechnienie informacji o efektach wyjazdu wśród osób wdrażających inicjatywy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

W ramach operacji planowane stworzenie informacji w Internecie, ponieważ dzięki takiej formie w najszybszy sposób można dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, a szczególnie do podmiotów uczestniczących w rozwoju obszarów wiejskich.

Projekt realizowany będzie w ramach działania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt/wyjazd studyjny skierowany jest dla grupy 20 osób z terenu województwa małopolskiego, w tym przynajmniej dla połowy do 35 roku życia: w tym przedstawiciele Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie, przedstawiciele Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, przedstawiciele Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, przedstawiciele Stowarzyszenia Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność, pracownicy, członkowie lub przedstawiciele LGD z terenu małopolski, przedstawiciele samorządowych i rządowych jednostek zajmujących się pomocą społeczną, mieszkańcy obszarów wiejskich, w tym rolnicy lub członkowie rodzin rolniczych z terenu małopolski.

Uczestnicy wyjazdu nie ponoszą kosztów związanych z udziałem w wyjeździe. Źródłem finansowania są środki KSOW w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

Partnerzy: 

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego,

Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność, 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

 

ksow2018mlp

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

header bg SIRok

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Odział w Krakowie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi