czwartek, 20 czerwiec 2024
A+ R A-

Formy organizacyjne

Wypracowana przez Zespół CDR koncepcja gospodarstw opiekuńczych zakłada, że gospodarstwo opiekuńcze może być prowadzone w jednej z trzech możliwych form organizacyjnych. Może to być:

  • dzienny dom pobytu (pomocy),
  • rodzinny dom pomocy,
  • działalność gospodarcza w zakresie placówki zapewniającej całodobową opiekę.

Dobór odpowiedniej formy uzależniony jest m.in. od oferowanego rodzaju pobytu (pobyt dzienny lub pobyt całodobowy).

header bg SIRok

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Odział w Krakowie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi