czwartek, 20 czerwiec 2024
A+ R A-

Tworzenie gospodarstw opiekuńczych zgodnie z obowiązującym prawem

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie prowadzi działania na rzecz stworzenia ram prawnych, które ułatwią tworzenie gospodarstw opiekuńczych. Działania te podejmowane są między innymi w ramach projektu GROWID, który jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt realizowany jest przez konsorcjum, w skład którego oprócz CDR O/Kraków wchodzą Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

 

Osoby zainteresowane tworzeniem gospodarstw opiekuńczych nie muszą czekać do czasu zakończenia projektu GROWID. Obecnie możliwe jest łączenie rolnictwa i opieki w ramach form prawnych dopuszczonych przez Ustawę o pomocy społecznej: dziennego ośrodka wsparcia, rodzinnego domu pomocy oraz działalności gospodarczej w zakresie opieki całodobowej. Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce „Zasady”. Zapraszamy również do zapoznania się z prezentacją ze szkolenia dotyczącego uwarunkowań prawnych funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych, która znajduje się w zakładce „Publikacje”.

header bg SIRok

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Odział w Krakowie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi