czwartek, 20 czerwiec 2024
A+ R A-

Rozwój idei gospodarstw opiekuńczych w województwie warmińsko-mazurskim

Idea gospodarstw opiekuńczych ulega upowszechnianiu, czego wyrazem są różnorodne działania podejmowana w całym kraju przez pracowników ODR. Przykładem mogą być aktywności Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki działającej w Warmińsko - Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.


Po spotkaniach informacyjno-szkoleniowych w województwie warmińsko-mazurskim została wyselekcjonowana grupa osób zainteresowanych założeniem gospodarstwa opiekuńczego. Jednocześnie trwają przygotowania do 2-dniowego wyjazdu studyjnego pn. „Kreatywna wieś – gospodarstwa opiekuńcze jako innowacyjny kierunek działalności pozarolniczej” dla 25 osób do województwa kujawsko-pomorskiego w czerwcu 2017 r. Wyjazd realizowany jest w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR.
Ważnym osiągnięciem Ośrodka jest także nawiązanie współpracy z Warmińsko-Mazurskim Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Ruchową i Niepełnosprawnością Sprzężoną w Olsztynie. Zadaniem W-MODR jest pomoc Zarządowi Stowarzyszenia w poszukiwaniu siedliska na obszarach wiejskich w celu uruchomienia gospodarstwa opiekuńczego.
Informacje na temat gospodarstw opiekuńczych zostały umieszczone na stronie internetowej http://w-modr.pl/ w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”. Jednym z planowanych działań jest publikacja artykułu pn. „Gospodarstwa opiekuńcze – szansa dla rolników i seniorów w gazecie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz ulotki informacyjnej „Działalność turystyczna na obszarach wiejskich – gospodarstwa opiekuńcze”.

header bg SIRok

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Odział w Krakowie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi