czwartek, 20 czerwiec 2024
A+ R A-

Rolnictwo społeczne w krajach Grupy Wyszehradzkiej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie kontynuuje realizację projektu pn. „Social Farms in Visegrad Countries” współfinansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Celem projektu jest zidentyfikowanie i opisanie najlepszych praktyk w odniesieniu do rolnictwa społecznego i ekologicznego w krajach Grupy Wyszehradzkiej.

Projekt realizowany jest w partnerstwie: Uniwersytet Szent Istvan w Godollo - lider projektu, Uniwersytet Południowoczeski w Czeskich Budziejowicach, CDR Oddział w Krakowie oraz Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze. Ze względu na podobną historię, która wpłynęła na sytuację rolnictwa i gospodarstw rolnych, przed krajami Grupy Wyszehradzkiej stają podobne trudności i wyzwania.

W dniach 30-31 maja 2017 r. na Uniwersytecie Południowoczeskim w Czeskich Budziejowicach odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie, w trakcie którego partnerzy wymienili się kolejnymi doświadczeniami w zakresie rolnictwa społecznego, podsumowali dotychczasowe działania w ramach projektu oraz omówili wstępną wersję tworzonej publikacji. Spotkanie było także okazją do zapoznania się z funkcjonowaniem dwóch czeskich przedsięwzięć: ekologicznego i socjalnego korzystającego z potencjału rolnictwa do terapii i opieki nad osobami uzależnionymi oraz matkami samotnie wychowującymi dziećmi.

Końcowym rezultatem projektu będzie publikacja nt. gospodarstw społecznych w krajach Grupy Wyszehradzkiej, zawierająca podstawowe informacje o stanie rozwoju rolnictwa społecznego oraz przykłady dobrych praktyk w poszczególnych krajach. Postępy prac można śledzić na stronie internetowej projektu http://socialfarm.gak.hu/ 

header bg SIRok

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Odział w Krakowie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi