czwartek, 20 czerwiec 2024
A+ R A-

Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie przystępuje do realizacji projektu „Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt stanowi swoistą kontynuację już podjętych działań i kolejne logicznie uzasadniony etap rozwoju w Polsce gospodarstw opiekuńczych.

Celem operacji jest wymiana wiedzy oraz nawiązanie współpracy pomiędzy aktorami istotnymi z punktu widzenia rozwoju gospodarstw opiekuńczych, dzięki której możliwy będzie ich rozwój w Polsce. Koncepcja rozwoju gospodarstw opiekuńczych w Polsce zakłada ścisłą współpracę pomiędzy rolnikami, doradcami rolniczymi, organizacjami pozarządowymi, administracją państwową oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Konieczność takiej współpracy wynika wprost z przepisów normujących działalność opiekuńczą w Polsce. Stworzenie sieci usług społecznych, których istotną częścią będą gospodarstwa opiekuńcze będzie niemożliwe bez współpracy z samorządami, także ze względu na dostępne źródła ich finansowania. Kluczowe jest zatem dotarcie z wypracowaną koncepcją rozwoju gospodarstw opiekuńczych do aktorów ważnych w procesie jej wdrażania. Z drugiej strony równie ważne jest pozyskanie wiedzy podejmowanej przez samorządy i administrację państwową na rzecz rozwoju usług opiekuńczych. Dzięki temu możliwe będzie dopracowanie i rozbudowanie koncepcji oraz zacieśnienie współpracy na rzecz jej realizacji.

Cele szczegółowe projektu to:

  1. zorganizowanie 16 seminariów wojewódzkich, w których weźmie udział 480 przedstawicieli podmiotów będących istotnymi aktorami w procesie rozwoju gospodarstw opiekuńczych, m.in. przedstawiciele instytucji samorządowych, administracji państwowej oraz doradztwa rolniczego,
  2. przeprowadzenie badania społecznego pozwalającego pozyskać wiedzę od istotnych aktorów w procesie rozwoju gospodarstw opiekuńczych w Polsce,
  3. opracowanie publikacji prezentującej efekty wymiany wiedzy pomiędzy aktorami istotnymi z punktu widzenia rozwoju gospodarstw opiekuńczych w Polsce,
  4. promocja efektów realizacji projektu poprzez rozpowszechnianie opracowanej publikacji.

 

Poniżej wstępny harmonogram seminariów wojewódzkich dedykowany głównie przedstawicielom wojewódzkich, powiatowych i gminnych władz samorządowych, administracji samorządowej, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicielom jednostek systemu pomocy społecznej.

 

Szczecin

4.09.2017

Toruń

21.09.2017

Poznań

5.09.2017

Łódź

22.09.2017

Zielona Góra

6.09.2017

Kielce

2.10.2017

Wrocław

7.09.2017

Warszawa

3.10.2017

Opole

8.09.2017

Lublin

4.10.2017

Białystok

18.09.2017

Rzeszów

5.10.2017

Olsztyn

19.09.2017

Katowice

10.10.2017

Gdańsk

20.09.2017

Kraków

11.10.2017

 

 

zxc

 

Projekt realizowany ramach Planu działania

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

gosp proj 

Odwiedź portal KSOW - www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

header bg SIRok

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Odział w Krakowie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi