sobota, 22 wrzesień 2018
A+ R A-

Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie przystępuje do realizacji projektu „Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt stanowi swoistą kontynuację już podjętych działań i kolejne logicznie uzasadniony etap rozwoju w Polsce gospodarstw opiekuńczych.

Czytaj więcej: Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich

Rozwój idei gospodarstw opiekuńczych w województwie warmińsko-mazurskim

Idea gospodarstw opiekuńczych ulega upowszechnianiu, czego wyrazem są różnorodne działania podejmowana w całym kraju przez pracowników ODR. Przykładem mogą być aktywności Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki działającej w Warmińsko - Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

Czytaj więcej: Rozwój idei gospodarstw opiekuńczych w województwie warmińsko-mazurskim

Zakończenie cyklu wojewódzkich spotkań informacyjno - szkoleniowych dla rolników

Zakończył się cykl wojewódzkich spotkań informacyjno-szkoleniowych dla rolników w ramach projektu „Gospodarstwa opiekuńcze – budowanie sieci współpracy”. W zaplanowanych 48 spotkaniach, od połowy lutego do połowy marca 2017 r., wzięło udział prawie tysiąc rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich z terenu całej Polski.

Czytaj więcej: Zakończenie cyklu wojewódzkich spotkań informacyjno - szkoleniowych dla rolników

header bg SIRok

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Odział w Krakowie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi