czwartek, 20 czerwiec 2024
A+ R A-

Gospodarstwa opiekuńcze - nowe publikacje

Zachęcamy do zapoznania się z efektami realizacji projektu „Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich”. W zakładce „Publikacje” umieszczone zostały nowe publikacje: raport „Diagnoza potencjału samorządów do podjęcia działań na rzecz wdrożenia koncepcji gospodarstw opiekuńczych w Polsce. Raport z badań” oraz broszura „Działania na rzecz rozwoju gospodarstw opiekuńczych w Polsce na poziomie regionalnym i lokalnym”.

Czytaj więcej: Gospodarstwa opiekuńcze - nowe publikacje

Gospodarstwa opiekuńcze, czyli innowacyjne połączenie rolnictwa wielofunkcyjnego ze świadczeniem usług społecznych

Projekt „Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich” realizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie wchodzi w decydują fazę. W dniach od 4 września do 11 października 2017 zorganizowano 16 seminariów wojewódzkich, w czasie których interesariusze procesu tworzenia gospodarstw opiekuńczych mieli okazję zapoznać się z koncepcją ich rozwoju w Polsce.

Czytaj więcej: Gospodarstwa opiekuńcze, czyli innowacyjne połączenie rolnictwa wielofunkcyjnego ze świadczeniem...

Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie przystępuje do realizacji projektu „Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt stanowi swoistą kontynuację już podjętych działań i kolejne logicznie uzasadniony etap rozwoju w Polsce gospodarstw opiekuńczych.

Czytaj więcej: Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich

Rozwój idei gospodarstw opiekuńczych w województwie warmińsko-mazurskim

Idea gospodarstw opiekuńczych ulega upowszechnianiu, czego wyrazem są różnorodne działania podejmowana w całym kraju przez pracowników ODR. Przykładem mogą być aktywności Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki działającej w Warmińsko - Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

Czytaj więcej: Rozwój idei gospodarstw opiekuńczych w województwie warmińsko-mazurskim

header bg SIRok

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Odział w Krakowie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi