czwartek, 20 czerwiec 2024
A+ R A-

Relacja ze szkoleń w województwie wielkopolskim

Spotkania informacyjno-szkoleniowe w województwie wielkopolskim w ramach projektu „Gospodarstwa opiekuńcze – budowanie sieci współpracy” odbyły się 21 i 22 lutego w Marszewie oraz 24 lutego 2015 r. w Dąbiu. Uczestniczyło w nich łącznie 60 osób.

 W trakcie spotkań omówione zostały kluczowe z punktu widzenia rolników zagadnienia związane tworzeniem i funkcjonowaniem gospodarstw opiekuńczych. Ponadto uczestnicy zwrócili uwagę na konieczność pogłębienia w przyszłości następujących kwestii:

  • współpraca gospodarstw opiekuńczych z samorządem;
  • podnoszenie kompetencji osób zakładających/ prowadzących gospodarstwa opiekuńcze;
  • organizacja agroterapii w gospodarstwie rolnym.

Spostrzeżenia i zebrane uwagi posłużą do projektowania kolejnych działań przez CDR/o Kraków.

header bg SIRok

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Odział w Krakowie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi