wtorek, 05 marzec 2024
A+ R A-

Obowiązki podatkowe

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. 2012 poz. 361, z późn. zm.)   czytaj

Podatek dochodowy od osób fizycznych dotyczy co do zasady każdej osoby fizycznej osiągającej dochody. Ewentualne wyłączenia z obowiązku podatkowego muszą być stanowione przez odrębne przepisy.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 21 pkt.43) stanowi, że całkowite zwolnienie z podatku dochodowego dochodów uzyskanych z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5.


Osoby fizyczne, których zakres działalności wykracza poza zwolnienie przedmiotowe mają możliwość wyboru formy opodatkowania dochodów:

  • -   podatek dochodowy na zasadach ogólnych,

  • -   podatek liniowy,

  • -   ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

  • -   karta podatkowa.

 

 

<<<  WRÓĆ