czwartek, 20 czerwiec 2024
A+ R A-

Przepisy prawa działalności gospodarczej

Przepisy prawa działalności gospodarczej


Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1829)  czytaj

Zgodnie z treścią art. 3, przepisów Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie stosuje się do „wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.

Działalność agroturystyczna w powyżej określonym zakresie nie podlega wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej.

Inny zakres działalności turystycznej podejmowanej przez rolników lub usługi turystyczne podejmowane przez mieszkańców wsi nie posiadających statusu rolnika, w celach zarobkowych w sposób zorganizowany i stały podlegają przepisom Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. <<<   WRÓĆ