Informacji dot. wyjazdu studyjnego na Słowację, Węgry, do Rumunii i Bułgarii finansowanego w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2019 pt. „Wykorzystanie lokalnych zasobów naturalnych oraz tradycji w funkcjonowaniu gospodarstw rolnych krajów Europy wschodniej”., znak: DROW-072-03/2018, OK-DROW-253-44/2018.

Informacja z otwarcia ofert dot. informacji dot. sukcesywna dostawa materiałów biurowych na potrzeby Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, znak: OK-253-DAG-16/2018.

Ogłoszenie dot. Usługa przygotowania i realizacji 9-dniowego wyjazdu studyjnego na Słowację, Węgry, do Rumunii i Bułgarii finansowanego w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2019 pt. „Wykorzystanie lokalnych zasobów naturalnych oraz tradycji w funkcjonowaniu gospodarstw rolnych krajów Europy wschodniej”, DROW-072-03/2018, OK-DROW-253-44/2018. 

Zapytanie ofertowe dot. Sukcesywna dostawa materiałów biurowych na potrzeby Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, znak: OK-253-DAG-16/2018.

Informacja o otwarciu ofert dot. organizacji przeprowadzenia ośmiodniowego, tematycznego wyjazdu studyjnego do Niemiec, Danii i Szwecji
pt. „Zielona przedsiębiorczość - przyszłość polskiej wsi” – znak postępowania: OK-DROW-253-19/2018, DROW-072-05/18.