LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Weź udział w konkursie „Sposób na sukces”

Konkurs „Sposób na Sukces” narodził się z inicjatywy Centrum Doradztwa Rolniczego w 2000 roku i od tej pory jest przeprowadzany corocznie. Jego ideą jest promowanie pozarolniczej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w celu zmniejszenia bezrobocia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy na terenach wiejskich i w miastach liczących nie więcej niż 20 tysięcy mieszkańców.

 

Ponadto konkurs umożliwia upowszechnienie wielu dobrych, godnych naśladowania przykładów działalności gospodarczej, które stają się inspiracją dla osób poszukujących ciekawych pomysłów na uruchomienie własnej firmy na wsi lub też – jak ma to miejsce w przypadku inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych – integrują mieszkańców małych miejscowości. Upowszechnianie konkretnych przejawów przedsiębiorczości staje się inspiracją dla mieszkańców wsi szukających pomysłu na podjęcie własnej działalności. Motywuje do działania i utwierdza w przekonaniu, że istnieje wiele pomysłów na osiągnięcie ekonomicznego sukcesu nawet w warunkach trudnych, w małych miejscowościach, z daleka od wielkich aglomeracji i rynków zbytu, gdzie barier w prowadzeniu działalności jest więcej. Sami laureaci często mówią, że budują swój sukces od zera, wykorzystując jedynie lokalne zasoby, własną wiedzę i umiejętności. Promocja takich właśnie przedsięwzięć stanowi o sukcesie konkursu. Efekt działań konkursu to prawie 600 wyłonionych przedsięwzięć. Z ogromną satysfakcją można stwierdzić, że firmy nagrodzone w konkursie pomimo zmiennych warunków społeczno-gospodarczych rozwijają się, tworząc kolejne miejsca pracy i umacniają swoją pozycję na rynku.

Od początku istnienia konkurs ma niekomercyjny charakter, tj. zgłaszający się do udziału nie ponoszą żadnych opłat, a jury konkursu pracuje społecznie. Organizacja konkursu opiera się na współpracy Centrum Doradztwa Rolniczego z instytucjami i organizacjami, działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, tj.: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Stowarzyszeniem AgroBiznesKlub, Towarzystwem Inicjatyw Społecznych Nowy Świat, Firmą Agrobroker – Ubezpieczenia i Doradztwo, Stowarzyszeniem Sposób na Sukces oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego.
Patronat honorowy nad konkursem od początku jego uruchomienia sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ( a od 2011 r. - również Prezydent Rzeczypospolitej Polski), zaś patronat medialny - Telewizja Polska S. A. - Redakcja Audycji Rolnych oraz redakcje: Agro Serwis, Nowe Życie Gospodarcze, Bank i Rolnictwo, Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika oraz magazyn Farmer.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://cdr112.e-kei.pl/leader/images/artykuly

Badania ankietowe przeprowadzone wśród laureatów konkursu  wskazują na postawę determinacji i codziennego wysiłku, odwagi i konsekwencji w realizacji zamierzonych celów. Cel ekonomiczny realizowany jest jednak z troską o środowisko lokalne, tworzenie miejsc pracy i aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów społecznych. Promocja takich postaw jest jak najbardziej wskazana i pożyteczna. Pozwala przełamywać bierność, pozwala dostrzegać mieszkańcom obszarów wiejskich nowe możliwości, zaraża optymizmem. Najważniejsze jest to, że ludzie podejmujący działalność uwierzyli w siebie i mimo przeciwności realizują swoje marzenia.

Od 2010 r. regulamin konkursu został rozszerzony o promocję przedsięwzięć realizowanych w ramach inicjatywy Leader oraz przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Ostatnie dwa lata to wiele zgłoszonych innowacyjnych rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii. Rada Programowa Konkursu liczy na włączenie się Lokalnych Grup Działania do konkursu i uzyskanie wiele satysfakcji ze swoich nagrodzonych pomysłów i przedsięwzięć. Satysfakcji jest naprawdę wiele. Co roku w Rezydencji Belweder (ostatnie dwa lata Rezydencja Prezydenta na krakowskim przedmieściu) odbywa się uroczystość finałowa konkursu z wręczeniem nagród z  udziałem  przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa, Prezydenta i instytucji centralnych. Finaliści konkursu zostają uhonorowani dyplomami Ministra Rolnictwa, Prezydenta, pucharami oraz nagrodami finansowymi i rzeczowymi ufundowanymi przez sponsorów.

 

Regulamin konkursu i wszystkie dokumenty zamieszczone są na stronach CDR: WWW.cdr.gov.pl w zakładce „Sposób na sukces”

 

Zdzisław Ginalski 

CDR O/Radom

 

<--Wstecz

Szukaj

Zaloguj się

Newsletter

ile jest 2+2-3?
Imię:
Email:

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl