LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Zapraszamy do pobrania przykładów dobrych praktyk w wdrażania projektów w ramach osi 4. LEADER PROW 2007-2013:

 

W niniejszej zakładce prezentujemy Państwu nadesłane projekty. W broszurach znajdą się informacje o partnerach projektu, zasięg terytorialny realizowanych zadań i ich rodzaj, czas realizacji i koszt projektu, tytuł i akronim, cel projektu, grupy docelowe, opis projektu oraz efekty.

 

Lokalne grupy do końca października 2014 r. przesyłały swoje doświadczenia z realizacji projektów współpracy wypełniając odpowiedni formularz z opisem projektów współpracy wraz z dokumentacją zdjęciową. W sumie nadesłano 75 prac z wszystkich województw w Polsce.

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w celu podsumowania wdrożonego działania, przygotował e-broszurę pt.: „Projekty współpracy – podsumowanie okresu 2007 – 2013”, jako statutowe zadanie służące propagowaniu podejścia LEADER w Polsce.

 

Projekty współpracy realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przez lokalne grupy działania, to kolejne działanie, które zakończyło się w czerwcu 2015 roku. W trakcie trwania minionego już okresu programowania LGD z całej Polski tworzyły i realizowały międzyregionalne i międzynarodowe projekty oparte na wspólnych zadaniach i celach.

 

woj. kujawsko-pomorskie: pobierz publikację
woj. lubelskie: pobierz publikację
woj. lubuskie: pobierz publikację
woj. łódzkie: pobierz publikację
woj. małopolskie: pobierz publikację cz.1
woj. małopolskie: pobierz publikację cz.2
woj. mazowieckie: pobierz publikację
woj. opolskie: pobierz publikację
woj. podkarpackie: pobierz publikację
woj. podlaskie: pobierz publikację
woj. pomorskie: pobierz publikację
woj. śląskie: pobierz publikację
woj. świętokrzyskie: pobierz publikację
woj. warmińsko-mazurskie: pobierz publikację
woj. wielkopolskie: pobierz publikację
woj. zachodniopomorskie: pobierz publikację
 
 
Broszura elektroniczna pt.: „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020 w kontekście dobrych praktyk wdrożonych przez LGD w ramach projektów współpracy w latach 2007-2013. CDR O/Krakow 2016.
 

 

Szukaj

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl