LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Aktualności

O KWARTALNIKU TRZECI SEKTOR

„Kwartalnik Trzeci Sektor” to interdyscyplinarne czasopismo naukowe, którego celem jest prezentowanie praktykom, badaczom, ekspertom i decydentom najnowszej wiedzy na temat kondycji i perspektyw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na świecie.

Czytaj więcej...

Ile nam dało podejście LEADER?

Komisja Europejska opublikowała w drugiej połowie marca badanie oceniające dotychczasowy wpływ podejścia LEADER na rozwój terytorialny. Konkluzja mówi, że w ramach Leader-a opracowano rozwiązania, które na gruncie lokalnym stanowiły skuteczną odpowiedź wobec wyzwań i możliwości rozwoju gospodarczego i społecznego.

Czytaj więcej...

Małopolskie organizacje pozarządowe - pomoc dla Ukrainy

Prosimy organizacje pozarządowe, które chciałyby wesprzeć pomoc humanitarną dla Ukrainy o zgłaszanie swoich działań do służb Wojewody, który na poziomie województwa koordynuje wszelkie działania i jest w stałym kontakcie z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. W związku z trudną sytuacją na granicy, prosimy o nie podejmowanie działań indywidualnie.

Czytaj więcej...

Konkurs Samorząd PRO FAMILIA 2022 – przewodnik dla gmin

o 31 marca br. gminy mogą zgłaszać się do drugiej już edycji konkursu „Samorząd PRO FAMILIA” organizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez udostępniony urzędom gmin system CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna). Przygotowaliśmy praktyczny przewodnik, w którym krok po kroku dowiedzą się Państwo jak dokonać zgłoszenia oraz jakie warunki należy spełnić.

Czytaj więcej...

Dołącz do LEADER-a!

ZapowiedziEuropejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) powołuje nową Grupę Tematyczną do spraw podejścia LEADER (Thematic group “Making the seven LEADER principles work in practice for all LAGs under the CAP Strategic Plans”).

Czytaj więcej...

Deklaracja z Halmstad

W skrócieW dniach 1-2 grudnia 2021 roku w Halmstad w Szwecji, odbyła się konferencja ELARD Obchody 30-lecia LEADER-a. Podczas tej konferencji, 149 delegatów z 22 krajów europejskich, reprezentujących (około 2 tys.) lokalne grupy działania LEADER w Europie, sieci organizacji z obszarów wiejskich, instytucje zarządzające, Komitet Regionów i Komisję Europejską, spotkało się i omówiło długoterminową wizję dla obszarów wiejskich oraz przyszłość podejścia LEADER i Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS). Poniższe wnioski zostały opracowane w trosce o przyszłość Europy.

Czytaj więcej...

Szukaj

Zaloguj się

Newsletter

ile jest 2+2-3?
Imię:
Email:

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl