LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Aktualności

Wyniki konkursu na projekty współpracy

W skrócie13 nagród powędrowało do LGD-ów uczestniczących w konkursie zorganizowanym przez Jednostkę Centralną KSOW. W dniu 30 listopada 2020 r. odbyła się gala wręczenia nagród podsumowująca konkurs na projekty współpracy w formule wideokonferencji. 

Czytaj więcej...

Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD w dniu 3.08.2020 zorganizowała konferencję pt.: „Dobre przykłady realizacji wielofunduszowych RLKS-ów jako źródło wiedzy i doświadczeń w rozwoju międzyterytorialnej współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania”

W skrócieCelem konferencji była wymiana dotychczasowych doświadczeń oraz poznanie nowych priorytetowych kierunków wyznaczonych przez Komisję Europejską takich jak: ochrona klimatu, nowe technologie, Smart Village. W konferencji wzięli udział przedstawicieli dolnośląskich Lokalnych Grup Działania, lokalni samorządowcy oraz organizacje pozarządowe.

Czytaj więcej...

Przegląd Obszarów Wiejskich UE 29 - Osiągnięcia LEADER

ZapowiedziLEADER jest jedną z najdłużej działających, odnoszących największe sukcesy i popularnych inicjatyw w całej Europie.

W tym przeglądzie obszarów wiejskich UE bada się, w jaki sposób siedem zasad LEADER jest dziś interpretowanych przez ludzi, którzy byli głęboko zaangażowani we wdrażanie LEADER w społecznościach wiejskich w całej Europie.

Artykuły pokazują, w jaki sposób zasady działają w praktyce, w jaki sposób przynoszą wyniki i zapewniają trwałe działanie w czasie oraz w jaki sposób można je dostosować do nowych wyzwań i szans stojących przed obszarami wiejskimi.

EU Rural Review 29 LEADER achievements

Szukaj

Zaloguj się

Newsletter

ile jest 2+2-3?
Imię:
Email:

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl