LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Aktualności

Co czeka LEADERA – rozwój czy stagnacja?

ZapowiedziW najnowszym numerze biuletynu "Przedsiębiorczość wiejska" (str. 32) można przeczytać artykuł Grzegorza Cetnera z Centrum Doradztwa Rolniczego w Poznaniu: Zbliża się nowe rozdanie środków pomocowych UE. Sytuacja pandemiczna zdaje się przykrywać ten ważny moment w funkcjonowaniu Unii, zarówno skalą problemu, jak i ilością przekazu medialnego i - co ważne – zapewne również będzie miała duży wpływ na wydatkowanie budżetu Wspólnoty.

 

biuletyn 2020 2

Osiągnięcia podejścia LEADER

Trzecie wideo trylogii na temat osiągnięć LEADER pokazuje, w jaki sposób LEADER wzmacnia społeczności wiejskie.​

Film wyprodukowany przez Punkt Kontaktowy ENRD we współpracy z Lokalnymi Grupami Działania LEADER z Belgii, Czech i Hiszpanii.​

 

 

LGD w dobie pandemii - rozmowa z Panem Jarosławem Felczyński, Prezes LGD Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”

ZapowiedziZespół Rozwoju Obszarów Wiejskich CDR w Brwinowie, O/Poznań rozpoczoł cyklu spotkań on-line w formie wywiadów i rozmów z osobami mającymi na co dzień wpływ na kształtowanie rozwoju wsi – liderami, przedstawicielami instytucji związanych z obszarami wiejskimi, przedsiębiorcami. Spotkania, organizowane są na platformie szkoleniowej CDR. Umożliwiają każdorazowo wzięcie udziału 25 osobom zainteresowanym daną tematyką. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie polegające na przesłaniu adresu e-mail, na który wysłane zostanie zaproszenie.

 

Czytaj więcej...

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2020 r.

ZapowiedziPrzedstawiamy Państwu treść pisma Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z odpowiedziami dotyczącymi ostatnich zagadnień wynikających ze stanu epidemii w Polsce, w tym zobowiązania do:


- zachowania terminu realizacji operacji,
- podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach 19.2,
- wykonywania działalności gospodarczej,
- osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług,
- utrzymania liczby pracowników w ramach operacji,
- poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji,
- realizacji zadań w ramach projektu grantowego,
- zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej,
- zatrudnienia pracowników w łącznym wymiarze określonym odpowiednim dla danej LGD oraz ponoszenia kosztów ich zatrudnienia w przypadku poddziałania 19.4.

Czytaj więcej...

Szukaj

Zaloguj się

Newsletter

ile jest 2+2-3?
Imię:
Email:

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl