LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Aktualności

Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD w dniu 3.08.2020 zorganizowała konferencję pt.: „Dobre przykłady realizacji wielofunduszowych RLKS-ów jako źródło wiedzy i doświadczeń w rozwoju międzyterytorialnej współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania”

W skrócieCelem konferencji była wymiana dotychczasowych doświadczeń oraz poznanie nowych priorytetowych kierunków wyznaczonych przez Komisję Europejską takich jak: ochrona klimatu, nowe technologie, Smart Village. W konferencji wzięli udział przedstawicieli dolnośląskich Lokalnych Grup Działania, lokalni samorządowcy oraz organizacje pozarządowe.

Czytaj więcej...

Przegląd Obszarów Wiejskich UE 29 - Osiągnięcia LEADER

ZapowiedziLEADER jest jedną z najdłużej działających, odnoszących największe sukcesy i popularnych inicjatyw w całej Europie.

W tym przeglądzie obszarów wiejskich UE bada się, w jaki sposób siedem zasad LEADER jest dziś interpretowanych przez ludzi, którzy byli głęboko zaangażowani we wdrażanie LEADER w społecznościach wiejskich w całej Europie.

Artykuły pokazują, w jaki sposób zasady działają w praktyce, w jaki sposób przynoszą wyniki i zapewniają trwałe działanie w czasie oraz w jaki sposób można je dostosować do nowych wyzwań i szans stojących przed obszarami wiejskimi.

EU Rural Review 29 LEADER achievements

Co czeka LEADERA – rozwój czy stagnacja?

ZapowiedziW najnowszym numerze biuletynu "Przedsiębiorczość wiejska" (str. 32) można przeczytać artykuł Grzegorza Cetnera z Centrum Doradztwa Rolniczego w Poznaniu: Zbliża się nowe rozdanie środków pomocowych UE. Sytuacja pandemiczna zdaje się przykrywać ten ważny moment w funkcjonowaniu Unii, zarówno skalą problemu, jak i ilością przekazu medialnego i - co ważne – zapewne również będzie miała duży wpływ na wydatkowanie budżetu Wspólnoty.

 

biuletyn 2020 2

Szukaj

Zaloguj się

Newsletter

ile jest 2+2-3?
Imię:
Email:

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl