LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Aktualności

Konkurs Rural Inspiration Awards – najlepsze projekty przekazane do ENRD

ZapowiedziDzięki partnerom KSOW, zgłoszono do udziału w konkursie Rural Inspiration Awards projekty realizowane w ramach PROW 2014-2020, organizowanego przez Europejską Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD). Celem konkursu jest wyróżnienie inicjatyw w 5 kategoriach, które pokazują, jak obszary wiejskie w Europie stają się bardziej konkurencyjne, jak zmieniają się w sposób zrównoważony i jak wyrównują różnice w rozwoju.

Czytaj więcej...

Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich

ZapowiedziNa podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U., poz. 2212), zwanej dalej ustawą KGW, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) prowadzi Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich.

Czytaj więcej...

Polskie dziedzictwo kulinarne

ZapowiedziMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza wszystkich miłośników kuchni polskiej do współpracy i zaangażowania się w projekt  „Kanon kuchni polskiej”/„Polskie dziedzictwo kulinarne”.

Czytaj więcej...

Szkolenie e-learningowe pn: „Metodyka wsparcia doradczego dla LGD w procesie komercjalizacji”

ZapowiedziCentrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie pod tytułem „Metodyka wsparcia doradczego dla LGD w procesie komercjalizacji”. Program obejmuje zajęcia on-line w dniach 26.11 – 14.12.2018 r. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy na temat komercjalizacji działalności LGD i wykorzystania tego procesu dla wzmocnienia potencjału organizacyjnego, a także wskazanie jak wykorzystać wiedze z tego zakresu w pracy doradcy rolniczego współpracującego z lokalnymi grupami działania.

Czytaj więcej...

Szukaj

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl