LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

XIV posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER

W skrócie20 marca 2020 roku odbyło się XIV posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER. Spotkanie i owocna dyskusja możliwe było dzięki wykorzystaniu narzędzi do wideokonferencji.

Posiedzenie otworzył i prowadził pan Piotr Sadłocha - przewodniczący GTL.

 

Uczestnikom spotkania przedstawiono zaktualizowane informacje o stanie prac nad projektem rozporządzenia MRiRW w zakresie poddziałania 19.3.

Następnie „Zarys interwencji LEADER w ramach Krajowego Planu Strategicznego na lata 2021-2027” – prezentacja założeń przedstawiła Dyrektor Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej pani Joanna Gierulska. W swej prezentacji dokonała porównania PROW 2014-2020 i rozwoju obszarów wiejskich w planie strategicznym WPR.

 

PROW 2014-2020

 • 15 działań, 35 poddziałań, 43 typy operacji;
 • wskaźniki produktu i rezultatu – określona wartość docelowa wskaźników;
 • roczne sprawozdania z realizacji;
 • roczne sprawozdania finansowe;
 • jeden przegląd wykonania celów (brak sankcji za niewykonanie).

 

Plan WPR 2021-2027

 • 8 typów interwencji;
 • wartości wskaźników produktu i rezultatu wyznaczane dla każdego roku wdrażania planu (Polska postuluje zmianę w tym zakresie);
 • roczne sprawozdania z wykonania planu (obejmują dane finansowe skorelowane ze wskaźnikami produktu, sprawozdanie z realizacji wskaźników rezultatu, informację o funkcjonowaniu administracyjnego systemu wdrażania);
 • nieosiągnięcie wskaźników skutkuje sankcjami finansowymi.

 

Uczestnicy posiedzenia wzięli udział w ankiecie, której efektem była ożywiona dyskusja. Mieli za zadanie odpowiedzieć m.in. na pytania: Jaki powinien być limit na projekty własne? Jakiego rodzaju projekty powinny być wspierane jako projekty flagowe? Jakie podmioty powinny mieć możliwość skorzystania z dofinasowania projektów w wys. do 100%?

 

Dokumenty do pobrania:

 •  „Zarys interwencji LEADER w ramach Krajowego Planu Strategicznego na lata 2021-2027” – prezentacja założeń – pobierz prezentację
 • Agenda posiedzenia – pobierz

 

Źródło: KSOW

Szukaj

Zaloguj się

Newsletter

ile jest 2+2-3?
Imię:
Email:

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl