LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Zmiana w rozporządzeniu dot. tzw. projektów współpracy

Ciekawy artykuł W najbiższym czasie ma wejść w życie zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Zmiana dotyczy podwyższenia limitu pomocy z 5% na 10% w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

Jak czytamy w uzasadnieniu, na obecnym etapie realizacji PROW 2014–2020 część LGD w pełni już wykorzystała przyznany limit lub wykorzystała go w stopniu bliskim 100%. Podwyższony limit pomocy do 10% stanowi szanse dla tych LGD, które już wykorzystały swój limit w ramach tzw. Projektów współpracy. To również może być zachętą dla grup, dla których dotychczasowy limit nie był wystarczający, aby realizować operacje w zakresie tego poddziałania. Wyższy limit może się więc przyczynić do pełniejszego wykorzystania środków przewidzianych na to poddziałanie.

 

„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”nie tylko przyczynia się do budowania kapitału społecznego na obszarach wiejskich, oraz pobudzenia zaangażowania społeczności lokalnej czy lepszego wykorzystania potencjału tych obszarów, to także szereg możliwości jakie niosą ze sobą zadania ujęte we wspólnych projektach LGD, czy to krajowych czy międzynarodowych.

 

Rok 2020 i 2021 to ostatnie lata wdrażania lokalnych strategii rozwoju. Po zakończonych naborach wniosków, jak to też miało miejsce w poprzednim okresie programowania, LGD mogą w pełni skupić się na współpracy. Podniesiony limit jest więc bardzo uzasadniony, ale  też i czas i sposób oceny przez Instytucje Wdrażające powinny być adekwatne do stawianych wyzwań przed LGD.  Współpraca może mieć wiele odsłon i postaci; wspólna promocja, wyjazd studyjny czy połączone działania także mogą być wyrazem kooperacji i przynieść wymierne efekty.

 

K.B.

CDR

Szukaj

Zaloguj się

Newsletter

ile jest 2+2-3?
Imię:
Email:

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl