LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

11. spotkanie grupy tematycznej ENRD na temat „Inteligentnych wiosek” - seminarium internetowe

W skróciePo pierwszym laboratorium w Finlandii (19–20 listopada 2019) 11. spotkanie miało formę webinarum poświęconego Polsce, którego celem była wymiana pomysłów na temat ram wsparcia dla inteligentnych wiosek w następnym okresie programowania.

Spotkanie pokazało, że wiele państw członkowskich bada, jak zaprogramować inteligentne wioski w przyszłych planach strategicznych WPR, i poruszono wiele interesujących pytań. Będą one kontynuowane poprzez dalsze wymiany i poprzez społeczność ENRD Smart Villages na Facebooku.

 

Prezentacje z webinarium

 

Kluczowe przesłania o polskich wsiach

 

Jak zaprojektować przyszłe ramy wsparcia w planach strategicznych i programach operacyjnych WPR, Ryszard Kamiński, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Polsce

 

Kontekst polityczny i interwencje na rzecz inteligentnych wiosek w Polsce

 

Istniejące środki rozwoju obszarów wiejskich i pomysły na przyszłe ramy wsparcia inteligentnych wiosek w Polsce, Joanna Gierulska, dyrektor Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Polsce

 

Konkurs Moja inteligentna wioska (2019), Łukasz Komorowski, Badacz, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk 

 

Inteligentna wioska - Piaseczna Górka, Alicja Jamorska-Kurek, lider wsi, zwycięzca konkursu Inteligentne wioski 

 

 

 

Czytaj więcej:TUTAJ

 

 

 

 

Szukaj

Zaloguj się

Newsletter

ile jest 2+2-3?
Imię:
Email:

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl