LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Aktualności

XVIII posiedzenie Grupy Tematycznej do spraw podejścia LEADER

W skrócieSpotkanie odbyło się 2 lipca 2021 w formule wideokonferencji. Przewodniczący GTL Piotr Sadłocha otworzył spotkanie i poinformował, że w spotkaniu uczestniczą również przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Urzędów Marszałkowskich reprezentujących instytucje zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi.

Czytaj więcej...

Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

ZapowiedziZmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 zwanego dalej „rozporządzeniem”, podyktowana jest m.in. koniecznością dostosowania przepisów tego rozporządzenia do zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020) w kontekście wydłużenia okresu wdrażania poddziałania dotyczącego tzw. projektów współpracy.

Czytaj więcej...

Zapraszamy do lektury nowego wydania magazynu Rural Connections

ZapowiedziW dziale Aktualności można przeczytać o najnowszych wydarzeniach w polityce UE oraz o tym, jak Punkt Kontaktowy ENRD wspiera władze państw członkowskich, krajowe sieci obszarów wiejskich, lokalne grupy działania LEADER i szerokie grono interesariuszy w przejściu na nową Wspólną Politykę Rolną.

Czytaj więcej...

Długofalowa wizja rozwoju obszarów wiejskich – perspektywa 2040

ZapowiedziJaka będzie polska wieś za 20 lat? Jakiej wsi chcemy? Gdzie będziemy i gdzie chcemy być za 20 lat?  Na te i inne pytania odpowiedzi poszukiwali uczestnicy badania dotyczącego długofalowej wizji rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, realizowanego przez JC KSOW w ramach konsultacji społecznych prowadzonych przez Komisję Europejską.

Czytaj więcej...

Temat: Zmiana. O czym dyskutowano na kolejnym spotkaniu grupy tematycznej do spraw podejścia LEADER?

W skrócieCzy zastanawialiście się kiedyś, gdzie prowadzone są najważniejsze dyskusje na temat podejścia LEADER, jednego z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych narzędzi rozwoju obszarów wiejskich, wykorzystywanych w Europie od prawie 20 lat!? W Polsce to członkowie specjalnie utworzonej grupy wymieniają się wiedzą w tym zakresie, a także podejmują najważniejsze decyzje związane z podejściem LEADER. 

Czytaj więcej...

Rusza rekrutacja do Programu Liderzy PAFW

ZapowiedziW imieniu Fundacji Szkoła Liderów, która jest operatorem Programu Liderzy PAFW zapraszamy lokalnych liderek i liderów, do osób działających na rzecz swoich społeczności lub działających na rzecz jakiejś ważnej społecznie zmiany do wzięcia udziału w przedsięwzięciu. 

Czytaj więcej...

Dołącz do RSI: Akademia Innowacji

Zapowiedzi

Kurs "RSI: Akademia Innowacji" dedykowany jest wszystkim, którzy chcą dowiedzieć się więcej o tworzeniu innowacyjnych rozwiązań odpowiadających na problemy występujące na obszarach wiejskich i peryferyjnych lub/i sami chcą mieć realny wpływ na swoje otoczenie.

Czytaj więcej...

RUSZA 3. EDYCJA PROGRAMU WSPÓLNIE DLA REGIONU

Zapowiedzi

Czego potrzeba, żeby wprowadzić pozytywne zmiany w swojej lokalnej społeczności? Pomysłu, energii, zgranej paczki... i odrobiny wsparcia! Zgłoś swój pomysł na inicjatywę w okolicach zakładów Lafarge, a pomożemy Ci sfinansować jej realizację!

Czytaj więcej...

Szukaj

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl