LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Aktualności

Inteligentna wieś — czyli jaka?

ZapowiedziPostępująca transformacja cyfrowa, kierująca nas w stronę społeczeństwa informacyjnego, gdzie coraz większą rolę w życiu społeczności obszarów wiejskich odgrywają rozwiązania płynące ze świata technologii, wymaga od wszystkich osób zaangażowanych i zainteresowanych przyszłością wsi, poznania i angażowania się w koncepcje takie jak smart villages.

Co jednak, oznacza „smart village”?

Czytaj więcej...

Jak PROW 2014-2020 zmienił obraz wsi? — badanie

ZapowiedziW odpowiedzi na potrzebę pogłębionej analizy zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych oddziałujących na rozwój obszarów wiejskich, a przede wszystkim — określenia wpływu instrumentów PROW 2014-2020 na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, partner KSOW - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu prowadzi badania służące określeni stanu i zmian dotyczących zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem działań z zakresu poprawy jakości życia PROW 2014-2020 oraz roli tych środków we wspieraniu zmian.

Czytaj więcej...

Jak pomóc małym, lokalnym społecznościom wiejskim?

ZapowiedziRejonom wiejskim Europy Środkowej nierzadko brakuje struktur wsparcia pozwalających powstrzymać odpływ ludności z regionu. Pomimo tego, że Unia Europejska przeznacza wiele środków w rozwój obszarów wiejskich, ich mieszkańcy często nadal nie są obejmowani projektami, ponieważ instytucje je prowadzące znajdują się często na dobrze rozwiniętych obszarach miejskich. W porównaniu do nich, na wsiach istnieje niewiele centrów akceleracyjnych lub innych opcji oferujących wsparcie osobom pragnącym zmienić coś na lepsze w swej lokalnej społeczności.

Czytaj więcej...

XVIII posiedzenie Grupy Tematycznej do spraw podejścia LEADER

W skrócieSpotkanie odbyło się 2 lipca 2021 w formule wideokonferencji. Przewodniczący GTL Piotr Sadłocha otworzył spotkanie i poinformował, że w spotkaniu uczestniczą również przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Urzędów Marszałkowskich reprezentujących instytucje zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi.

Czytaj więcej...

Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

ZapowiedziZmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 zwanego dalej „rozporządzeniem”, podyktowana jest m.in. koniecznością dostosowania przepisów tego rozporządzenia do zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020) w kontekście wydłużenia okresu wdrażania poddziałania dotyczącego tzw. projektów współpracy.

Czytaj więcej...

Zapraszamy do lektury nowego wydania magazynu Rural Connections

ZapowiedziW dziale Aktualności można przeczytać o najnowszych wydarzeniach w polityce UE oraz o tym, jak Punkt Kontaktowy ENRD wspiera władze państw członkowskich, krajowe sieci obszarów wiejskich, lokalne grupy działania LEADER i szerokie grono interesariuszy w przejściu na nową Wspólną Politykę Rolną.

Czytaj więcej...

Długofalowa wizja rozwoju obszarów wiejskich – perspektywa 2040

ZapowiedziJaka będzie polska wieś za 20 lat? Jakiej wsi chcemy? Gdzie będziemy i gdzie chcemy być za 20 lat?  Na te i inne pytania odpowiedzi poszukiwali uczestnicy badania dotyczącego długofalowej wizji rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, realizowanego przez JC KSOW w ramach konsultacji społecznych prowadzonych przez Komisję Europejską.

Czytaj więcej...

Szukaj

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl