LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Zapraszamy do Kielc, na Europejski Parlament Wiejski!

W dniach 12-15 września, po raz pierwszy w naszym kraju, odbędzie się spotkanie Europejskiego Parlamentu Wiejskiego, pod hasłem „Usłysz głos wsi!”. To wyjątkowe, międzynarodowe wydarzenie, przewiduje pracę blisko 400 uczestników w grupach tematycznych, spotkaniach plenarnych oraz wizytach terenowych. Do uczestnictwa w tym bezpłatnym wydarzeniu zapraszamy wszystkie osoby działające na rzecz i dla dobra obszarów wiejskich Europy.

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w tym wydarzeniu, do 26.08.2022 zarejestruj się przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Każdy z uczestników biorących udział w EPW, będzie miał zapewniony nocleg oraz wyżywienie (dojazd we własnym zakresie).

 

Parlament Wiejski nie stanowi formalnej części rządu, nie jest też organem ustawodawczym lub decyzyjnym i jest apolityczny. Stanowi oddolny proces koncentrujący się na osiąganiu praktycznych, opartych na programach politycznych wyników, odpowiadających wyzwaniom i możliwościom mieszkańców wsi. Wyniki te są monitorowane i dalej rozwijane.

 

Kampania EPW opiera się na przekonaniu, że interesy społeczności wiejskich są niedostatecznie reprezentowane w debatach krajowych i europejskich oraz w kształtowaniu polityk i programów; że sami mieszkańcy obszarów wiejskich najlepiej rozumieją swoje mocne strony, możliwości i potrzeby; oraz że społeczności wiejskie należy zachęcać do podejmowania działań na rzecz własnego dobrobytu i bycia partnerami rządów na wszystkich szczeblach.

 

Organizatorem spotkania w roku 2022 jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej przy współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - oddziałem w Warszawie, realizującym zadania jednostki centralnej KSOW.

 

Wszystkie informacje na temat wydarzenia znajdziemy na stronie Europejskiego Parlamentu Wiejskiego.

 

Źródło: KSOW

 

Szukaj

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl