LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Aktualności

Osiągnięcia podejścia LEADER

Trzecie wideo trylogii na temat osiągnięć LEADER pokazuje, w jaki sposób LEADER wzmacnia społeczności wiejskie.​

Film wyprodukowany przez Punkt Kontaktowy ENRD we współpracy z Lokalnymi Grupami Działania LEADER z Belgii, Czech i Hiszpanii.​

 

 

LGD w dobie pandemii - rozmowa z Panem Jarosławem Felczyński, Prezes LGD Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”

ZapowiedziZespół Rozwoju Obszarów Wiejskich CDR w Brwinowie, O/Poznań rozpoczoł cyklu spotkań on-line w formie wywiadów i rozmów z osobami mającymi na co dzień wpływ na kształtowanie rozwoju wsi – liderami, przedstawicielami instytucji związanych z obszarami wiejskimi, przedsiębiorcami. Spotkania, organizowane są na platformie szkoleniowej CDR. Umożliwiają każdorazowo wzięcie udziału 25 osobom zainteresowanym daną tematyką. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie polegające na przesłaniu adresu e-mail, na który wysłane zostanie zaproszenie.

 

Czytaj więcej...

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2020 r.

ZapowiedziPrzedstawiamy Państwu treść pisma Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z odpowiedziami dotyczącymi ostatnich zagadnień wynikających ze stanu epidemii w Polsce, w tym zobowiązania do:


- zachowania terminu realizacji operacji,
- podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach 19.2,
- wykonywania działalności gospodarczej,
- osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług,
- utrzymania liczby pracowników w ramach operacji,
- poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji,
- realizacji zadań w ramach projektu grantowego,
- zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej,
- zatrudnienia pracowników w łącznym wymiarze określonym odpowiednim dla danej LGD oraz ponoszenia kosztów ich zatrudnienia w przypadku poddziałania 19.4.

Czytaj więcej...

Komunikat dotyczący trybu konkurencyjnego w ramach PROW 2014 - 2020

ZapowiedziAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 18.04.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniająca m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300).

Czytaj więcej...

Szukaj

Zaloguj się

Newsletter

ile jest 2+2-3?
Imię:
Email:

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl