LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Aktualności

Inteligentna wieś — czyli jaka?

ZapowiedziPostępująca transformacja cyfrowa, kierująca nas w stronę społeczeństwa informacyjnego, gdzie coraz większą rolę w życiu społeczności obszarów wiejskich odgrywają rozwiązania płynące ze świata technologii, wymaga od wszystkich osób zaangażowanych i zainteresowanych przyszłością wsi, poznania i angażowania się w koncepcje takie jak smart villages.

Co jednak, oznacza „smart village”?

Czytaj więcej...

Jak PROW 2014-2020 zmienił obraz wsi? — badanie

ZapowiedziW odpowiedzi na potrzebę pogłębionej analizy zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych oddziałujących na rozwój obszarów wiejskich, a przede wszystkim — określenia wpływu instrumentów PROW 2014-2020 na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, partner KSOW - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu prowadzi badania służące określeni stanu i zmian dotyczących zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem działań z zakresu poprawy jakości życia PROW 2014-2020 oraz roli tych środków we wspieraniu zmian.

Czytaj więcej...

Jak pomóc małym, lokalnym społecznościom wiejskim?

ZapowiedziRejonom wiejskim Europy Środkowej nierzadko brakuje struktur wsparcia pozwalających powstrzymać odpływ ludności z regionu. Pomimo tego, że Unia Europejska przeznacza wiele środków w rozwój obszarów wiejskich, ich mieszkańcy często nadal nie są obejmowani projektami, ponieważ instytucje je prowadzące znajdują się często na dobrze rozwiniętych obszarach miejskich. W porównaniu do nich, na wsiach istnieje niewiele centrów akceleracyjnych lub innych opcji oferujących wsparcie osobom pragnącym zmienić coś na lepsze w swej lokalnej społeczności.

Czytaj więcej...

XVIII posiedzenie Grupy Tematycznej do spraw podejścia LEADER

W skrócieSpotkanie odbyło się 2 lipca 2021 w formule wideokonferencji. Przewodniczący GTL Piotr Sadłocha otworzył spotkanie i poinformował, że w spotkaniu uczestniczą również przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Urzędów Marszałkowskich reprezentujących instytucje zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi.

Czytaj więcej...

Szukaj

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl