LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Nowa wspólna polityka rolna od 1 stycznia 2023 r.

Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący reformy wspólnej polityki rolnej (WPR) w 2018 r., wprowadzając nowy sposób działania na rzecz modernizacji i uproszczenia unijnej polityki rolnej. Nowe przepisy dotyczące WPR zostały formalnie przyjęte 2 grudnia 2021 r.

 

Termin składania przez państwa członkowskie planów strategicznych WPR został wyznaczony przez współprawodawców na 1 stycznia 2022 r. Po otrzymaniu planów, do 25 maja 2022 r. Komisja wysłała do wszystkich państw członkowskich pisma z uwagami. Zostały one opublikowane na portalu Europa wraz z reakcjami państw członkowskich, zgodnie z zasadą przejrzystości. Następnie wznowiono zorganizowany dialog między służbami Komisji a organami krajowymi w celu rozwiązania pozostałych kwestii i sfinalizowania zmienionych planów WPR. Szczegółowo przeanalizowano ich poziom ambicji w odniesieniu do unijnych celów klimatycznych i środowiskowych oraz wkład w realizację celów określonych w strategii Komisji „Od pola do stołu” i strategii na rzecz różnorodności biologicznej.

 

W świetle trwającego wzrostu cen towarów i energii w następstwie rosyjskiej agresji na Ukrainę Komisja zwróciła się do państw członkowskich o rozważenie przeglądu swoich planów strategicznych WPR w celu wzmocnienia odporności sektora, zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych i zmniejszenia zależności od nawozów syntetycznych za pomocą bardziej zrównoważonych metod produkcji, zgodnie z komunikatami w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego i nawozów. Aby plany strategiczne WPR pozostały adekwatne do potrzeb w świetle szybko zmieniających się wyzwań, będą ściśle monitorowane i zmieniane w miarę potrzeb w okresie wdrażania.

 

Czytaj więcej: TUTAJ

 

Źródło KSOW

Szukaj

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl