LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Monitoring i ewaluacja w LGD – praktyczne porady w kontekście obowiązujących wytycznych

ZapowiedziCentrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie zaprasza na szkolenie „Monitoring i ewaluacja w LGD – praktyczne porady w kontekście obowiązujących wytycznych”. Szkolenie odbędzie się w siedzibie CDR O/Kraków w dniach 18-19 lutego 2020 roku.

 

Zajęcia w ramach szkolenia przeprowadzone będą przez profesjonalnych badaczy społecznych dysponujących doświadczeniem w zakresie realizowania badań ewaluacyjnych, w tym także badań w Lokalnych Grupach Działania.

 

Głównym zamierzeniem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z praktycznymi aspektami prowadzenia badań społecznych w Lokalnych Grupach Działania. Szkolenie rozpocznie się od zajęć, w czasie których krok po kroku omówione zostaną obowiązujące wytyczne w zakresie monitorowania i ewaluacji działalności LGD. Kolejny wykład prezentował będzie praktyczne rozwiązania w zakresie stosowania wytycznych. Poruszona zostanie problematyka organizacji pracy osób odpowiedzialnych za monitoring i ewaluację, przekazane zostaną wskazówki odnośnie powiązania ze sobą różnych czynności wchodzących w ich zakres oraz rady w zakresie wyboru odpowiedniego wykonawcy ewaluacji ex-post. Pierwszy dzień szkolenia zakończy się zajęciami prezentującymi skuteczne techniki prowadzenia badań ankietowych w Lokalnych Grupach Działania.

 

Drugi dzień szkolenia zdominuje tematyka jakościowych technik badań ewaluacyjnych, a więc technik opartych o bezpośredni kontakt i rozmowę z respondentami. W czasie pierwszego wykładu zostaną przekazane informacje na temat zasad prowadzenia wywiadów indywidualnych i grupowych. Kolejne zajęcia dotyczyć będą warsztatów refleksyjnych. Uczestnicy otrzymają wskazówki odnośnie skutecznej ich organizacji i prostych sposobów na przygotowanie wartościowego raportu z tego typu badań.

 

Szkolenie zakończy się testem, którego zaliczenie będzie uprawniało do otrzymania zaświadczenia o jego ukończeniu. Osoby, które nie zaliczą testu będą mogły to zrobić zdalnie w umówionym terminie.

 

Czytaj więcej: TUTAJ

Szukaj

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl