LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Zachęcamy do obejrzenia filmu - „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich” m.in.

 Film z cyklu „Przykłady dobrych praktyk w ramach PROW 2014-2020” wyprodukowany na zamówienie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Współczesne przekształcenia na obszarach wiejskich charakteryzują się dynamicznym wzrostem aktywności społecznej i ekonomicznej mieszkańców. Jednym z istotnych trendów jest rosnąca liczba przedsiębiorstw pozarolniczych na wsi. Dzięki wsparciu dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw po wejściu Polski do Unii Europejskiej, powstały warunki do rozwoju i dywersyfikacji gospodarki wiejskiej. Obecnie gospodarstwa rolne również zmieniają swoją charakterystykę, wprowadzając nowe formy działalności ekonomicznej, głównie w obszarze usług i handlu. Wzrasta znaczenie przedsiębiorczości pozarolniczej w ich dochodach.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dostrzegając specyfikę przedsiębiorczości wiejskiej oraz potrzebę wspierania jej rozwoju, podejmuje działania ukierunkowane na ten obszar. W ramach

 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), realizowano wiele inicjatyw, które miały bezpośredni lub pośredni wpływ na rozwój przedsiębiorczości na wsi.

 

Warto wyróżnić niektóre z tych działań:

 

• Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej;

• Rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem;

LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS);

• Przetwórstwo i marketing produktów rolnych.

 

Źródło: KSOW

Szukaj

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl