LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Warsztaty sieci WPR UE na temat LEADER i finansowanego ze środków z wielu źródeł RLKS

Warsztaty odbędą się w Słowenii w dniach 18 i 19 października 2023 r.

Wizualizacja warsztatów LEADER w Słowenii.

Podejście LEADER jest wdrażane na obszarach wiejskich w całej Europie od ponad 30 lat i finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) od 2007 r. W okresie programowania 2014–2020 LEADER jako "rozwój lokalny kierowany przez społeczność" (RLKS) obejmował inne europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne. W latach 2023–2027 obejmuje to Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny+ (EFS+) oraz Europejski Fundusz Rybołówstwa Morskiego i Akwakultury (EFMR). Te cztery fundusze mogą być wykorzystywane indywidualnie do wdrażania RLKS lub łączone jako "fundusze wielofunduszowe" w celu zwiększenia wartości dodanej i zwiększenia ich oddziaływania.

 

Warsztaty będą okazją do wymiany doświadczeń i podzielenia się praktycznymi rozwiązaniami w zakresie poprawy wdrażania RLKS finansowanego ze środków z wielu źródeł oraz przedstawią przegląd finansowania z wielu źródeł w całej UE. Podczas warsztatów zgromadzone zostaną również pomysły na temat najlepszego wykorzystania RLKS finansowanego z wielu źródeł w przyszłym okresie programowania.

 

W szczególności warsztaty te:

  • zbadanie różnych podejść i doświadczeń w zakresie stosowania wielofinansowanego podejścia do RLKS w państwach członkowskich;
  • Zbadanie głównych wyzwań związanych z planowaniem, opracowywaniem i wdrażaniem, przed którymi stoi finansowanie z wielu źródeł, oraz określenie i dzielenie się praktycznymi rozwiązaniami, które sprawdzają się zarówno na poziomie programowania, jak i lokalnym;
  • podkreślenie celów szczegółowych, które pozytywnie sugerują wykorzystanie finansowania z wielu źródeł;
  • zrozumienie, w jaki sposób można zwiększyć wykorzystanie RLKS finansowanego ze środków z wielu źródeł poprzez odblokowanie specjalnych funduszy, w szczególności za pośrednictwem EFRR i EFS+; 
  • Określenie kolejnych kroków ułatwiających korzystanie z RLKS finansowanego ze środków z wielu źródeł w bieżącym i następnym okresie programowania.

Warsztaty będą otwarte dla zainteresowanych stron LEADER i RLKS ze wszystkich państw członkowskich i ze wszystkich czterech europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Będzie to szczególnie interesujące dla instytucji zarządzających, agencji płatniczych, sieci krajowych i przedstawicieli lokalnych grup działania.

 

Wydarzenie obejmie również "warsztaty objazdowe", aby zobaczyć finansowane ze środków z wielu źródeł RLKS na szczeblu lokalnym.

 

 

Czytaj więcej: TUTAJ.

 

Szukaj

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl