LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

XXIII posiedzenie grupy tematycznej ds. podejścia LEADER — co omawiano na spotkaniu?

19 czerwca 2023 roku odbyło się XXIII posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER (GTL). Prowadzącym obrady była zastępca przewodniczącego GTL, Elżbieta Siemiątkowska, która wyznaczyła ton dyskusji, przedstawiając program posiedzenia.

 

 

Konkurs "Przyjazna Wieś"

Spotkanie rozpoczęło ogłoszenie informacji o konkursie "Przyjazna Wieś", której inicjatorem była jednostka centralna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Konkurs, organizowany przez sieć, zaprasza do składania projektów zrealizowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Grzegorz Wirtek, zastępca dyrektora Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej MRiRW, wyraził swoje zainteresowanie projektem.

 

Wgląd w Regulacje Wspólnej Polityki Rolnej

Podczas spotkania, Beata Rodak, naczelnik Wydziału Aktywizacji Obszarów Wiejskich Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej MRiRW, omówiła szczegółowe wytyczne dotyczące przyznawania i zwrotu pomocy finansowej. Uwagi dotyczyły planu strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji I.13.1 – LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR.

 

Dyskusje i Zgłoszenia

Pani naczelnik omówiła zgłoszone uwagi, które dotyczyły przede wszystkim obiegu dokumentacji konkursowej, konfliktu interesów, sprawozdawczości i kluczowych definicji. Wywołało to szerokie zainteresowanie, zwłaszcza definicji dotyczących inwestycji, inwestycji infrastrukturalnych, małej infrastruktury i inwestycji nieprodukcyjnych.

Kontynuując, Pani Rodak omawiała aspekty dotyczące zdefiniowania tworzenia gospodarstw agroturystycznych, opiekuńczych, zagród edukacyjnych oraz ich rozwijania. Podkreśliła, że te zagadnienia resort będzie chciał określić przy współpracy departamentów merytorycznych MRiRW; na podstawie istniejących informacji w opracowaniach i materiałach dotyczących tego obszaru.

Podczas spotkania omówiono również ważne koncepcje dotyczące rozwoju lokalnego, które mogą przyczynić się do poprawy warunków życia na obszarach wiejskich. Przytoczone przykłady obejmowały strategie na rzecz zrównoważonego rozwoju, które były ściśle związane z celami ekonomicznymi i społecznymi.

 

Podsumowanie Posiedzenia

Na zakończenie obrad, Elżbieta Siemiątkowska skupiła się na najważniejszych elementach spotkania, podkreślając innowacyjne podejście do omawianych tematów. Wskazała, że spotkanie zapewniło platformę do dzielenia się pomysłami, wzajemnej nauki i tworzenia rozwiązań, które mogą wpłynąć na kierunek i dynamikę rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Ostatecznie, dyskusja była owocna, a uczestnicy podzielili się cennymi spostrzeżeniami na temat kluczowych kwestii dotyczących podejścia LEADER. 

 

Źródło: KSOW

Szukaj

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl