LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Doskonalenie umiejętności zarządzania rozwojem lokalnym przez partnerstwa (LGD/LGR)

Lokalne grupy działania i lokalne grupy rybackie powoli wrastają w wiejski „pejzaż” społeczny polski, są lepiej rozpoznawalne i mają już swoje osiągnięcia. Nie mniej nadal konieczne jest doskonalenie procesów zarządzania rozwojem lokalnym. Chodzi o to, aby coraz więcej mieszkańców i podmiotów obszarów objętych oddziaływaniem partnerstw włączało się w rozwój lokalnego środowiska z jednoczesnym własnym zaangażowaniem. To powinien być proces coraz bardziej świadomy, a nie tylko motywowany możliwością uzyskania wsparcia finansowego.

Zarządzanie strategiczne rozwojem obszaru wymaga wiedzy i umiejętności. Wraz ze wzrostem społecznej świadomości wpływania na rozwój swojego potoczenia, kompetencje tych co zarządzają tymi procesami muszą być podnoszone.

To właśnie w takich obszarach problemowych skomponowane zostały założenia i program szkoleń, realizowany poprzez wykłady i zajęcia warsztatowe na temat: „Metodyka budowy oddolnych zintegrowanych strategii rozwoju obszaru z wykorzystaniem wsparcia z wielu funduszy”, które zostały zrealizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział Kraków w Krakowie w siedzibie CDR oraz w Barzkowicach w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, w pierwszym kwartale 2014 roku.

 

Szkolenia miały charakter metodyczny doskonalący umiejętności przedstawicieli LGD i LGR w zakresie kreowania, opracowania i zarządzania procesem realizacji strategii rozwoju obszaru, zgodnie z uniwersalnymi zasadami wynikającymi z wiedzy naukowej, a także praktycznych doświadczeń.

Z dużym zaangażowaniem uczestnicy szkoleń, w zespołach nominalnych, identyfikowali negatywne zjawiska, tworzyli drzewo problemów by następnie przekształcić je w strukturę celów i uzupełnić wskaźnikami. Przeprowadzone zajęcia z zakresu technik badawczych z zastosowaniem ankiety audytoryjnej wspartej komputerowo oraz zogniskowanego wywiadu grupowego (fokus) pozwoliły na praktyczne wskazanie możliwości prowadzenia przez partnerstwo badań. To co równie ważne poznanie zasad współpracy z ekspertami na etapie planowania, realizacji i interpretacji wyników badań.

Galeria zdjęć

 

Szkolenie w CDR O/Kraków

 

Szkolenie w Barzkowicach

 

 

Jako kontynuacja tych szkoleń planujemy dwa następne szkolenia, w lipcu 2014 roku w CDR Oddział Kraków. Tematyka szkoleń będzie odpowiedzią na zgłaszane przez LGD i LGR problemy związane z promocją obszaru i roli w tej promocji poszczególnych interesariuszy tworzących partnerstwa.

 

Czytaj więcej w Szkolenia w CDR O/Kraków

Szukaj

Zaloguj się

Newsletter

ile jest 2+2-3?
Imię:
Email:

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl