LEADERATORIUM

PORTAL INFORMACYJNY DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Get Adobe Flash player

Pieniądze nie tylko w PROW’ie

O tym, że Fundusze Unijne wpływają na rozwój obszarów wiejskich dowiadujemy się  od doradców rolniczych, z prasy, radia, telewizji, banerów i tabliczek zdobionych różnorodnymi logotypami, niekiedy sami mamy możliwość doświadczyć ich działania, ale czy zadajemy sobie pytanie, z jakich źródeł pochodzą?

 

Myśląc o pieniądzach dla wsi - mówimy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kiedy w głowie doradcy czy rolnika pojawia się pomysł na jakiś projekt, sprawdza możliwość sfinansowania go ze środków unijnych, sięgając najczęściej do tego programu, tymczasem w Polsce funkcjonują inne programy (krajowe i regionalne) finansowane z funduszy unijnych lub np. mechanizmów szwajcarskich, w których cały szereg działań dedykowany jest rozwojowi wsi w bardzo różnych i ciekawych obszarach.

Są to zarówno programy, w których można dokonywać zakupu towarów, modernizacji budynków, a nawet budowy nowego budynku (jak w przypadku działania wspierającego powstawanie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 – w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego) jak i programy, które udzielają wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej (priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) czy projekty finansowane ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w których na uwagę zasługują np. projekty promujące produkty regionalne, tradycyjne i ekologiczne czy projekty wspierające turystykę wiejską.

 

W ramach ostatniego programu w czterech województwach: śląskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim realizowany jest projekt wspierający Ogólnopolską Sieć Zagród Edukacyjnych umożliwiający gospodarzom prowadzącym zagrodę poprawienie jakości usług (poprzez udział w szkoleniach, wyjazdach studyjnych do Szwajcarii, organizacji dni otwartych zagród).

 

W trakcie szkolenia internetowego pt.: „Fundusze Unijne i inne instrumenty finansowe wspierające rozwój obszarów wiejskich”, często padało pytanie: - A do czego nam to potrzebne? Odpowiadam: - Do tego, by mieć świadomość i może trochę wiedzy o tym, że poza PROW’em były dostępne, i w następnym okresie programowania również będą, inne, może czasami nawet bardziej „przyjazne” środki na rozwój obszarów wiejskich.

 

Edyta Klimowska-Bobula

DROW CDR Oddział w Krakowie

Szukaj

Zaloguj się

Newsletter

ile jest 2+2-3?
Imię:
Email:

Centrum Doradztwa

Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie

  http://produktyregionalne.edu.pl